Fundacja Think!

Cele i zadania

Fundacja Think!Fundacja Think! powstała w czerwcu 2007 r. Jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej, która realizuje innowacyjne działania z zakresu edukacji i komunikacji społecznej. W październiku 2013 r. połączyła się z Fundacją Teraz Edukacja i kontynuuje działalność pod marką Fundacji Think!

Celem Fundacji Think! jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży i osób dorosłych poprzez skuteczne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej do przekazywania informacji, pogłębiania wiedzy i rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych XXI wieku.

Głównymi zadaniami Fundacji Think! są:

  • Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych oraz skutecznych form komunikacji i edukacji w życiu gospodarczym i społecznym,
  • Nowatorskie wykorzystanie istniejących narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej w społeczeństwie informacyjnym,
  • Obserwacja zmian zachodzących w obszarze komunikacji i edukacji społecznej oraz działalność analityczna, badawcza i publicystyczna.

Najważniejszymi odbiorcami działań Fundacji są osoby w wieku szkolnym i ich nauczyciele oraz studenci i nauczyciele akademiccy. Staramy się projektować działania, które nie tylko pogłębiają wiedzę młodych ludzi, ale dodatkowo kształcą praktyczne umiejętności przydatne i niezbędne na rynku pracy: pracy w zespole, komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia, pracy metodą projektową i zarządzania projektem.

Statut Fundacji

Aktualny Statut Fundacji (tekst jednolity z 20.09.2013).