Fundacja Think!

Zespół

Fundacja Think! została założona przez osoby mające bogate doświadczenia zawodowe. Byliśmy pracownikami dużych instytucji państwowych, znaczących na rynku przedsiębiorstw, dużych i małych organizacji pozarządowych, mediów, pracowaliśmy dla instytucji międzynarodowych, prowadziliśmy także własną działalność gospodarczą.

We wszystkich tych miejscach pracy zajmowaliśmy się przede wszystkim komunikacją społeczną, a od kilku lat także działalnością edukacyjną. Współpracowaliśmy z setkami instytucji i organizacji, polskimi i zagranicznymi. Wiemy, jak komunikują się ze światem instytucje publiczne, firmy czy organizacje pozarządowe. Wiemy również, jak mogłyby komunikować się jeszcze lepiej i skuteczniej.

Zarząd

Anna Bichta  - Prezes Zarządu

Małgorzata Polak

Małgorzata Kowalczuk