Fundacja Think!

Sytuacja młodzieży u progu i wchodzącej na rynek pracy pozostawia wiele do życzenia. Z jednej strony mamy do czynienia głównie z edukacją teoretyczną, nie kształcącą kompetencji społecznych i biznesowych, które potem młody człowiek będzie mógł wykorzystać w pracy, z drugiej nie kształcimy postaw przedsiębiorczych, przez co młodzi ludzi mają nieraz problem z odnalezieniem się w rzeczywistości po ukończeniu szkoły.

Choć mądrość ludowa głosi, że pieniądze szczęścia nie dają, trudno wyobrazić sobie bez nich spokojny byt. Edukacja finansowa w dzisiejszej dobie wyrasta na jeden z filarów wiedzy niezbędnej, by osiągnąć zawodową i osobistą satysfakcję. Dotyczy ona zarówno młodego, jak i starszego pokolenia, gdyż - jak odsłonił to ogólnoświatowy kryzys na rynkach finansowych w ostatnim czasie - niewiedza w tym zakresie może nas drogo kosztować.

Edukacja konsumencka nierozłącznie powiązana jest z pieniędzmi i prawem. Umiejętność zarządzania własnymi finansami to obok znajomości obowiązków sprzedawcy i przysługujących nam praw, podstawowa kompetencja życiowa, którą powinni wykazywać wszyscy konsumenci biorący udział w transakcjach rynkowych.

Wolność, mobilność, elastyczność to cechy pokolenia, które nie wyobraża sobie życia bez internetu. Dopasowanie do własnych potrzeb, szybkość, innowacyjność, to kolejne umiejętności, które towarzyszą młodym ludziom. Nie mają problemu uczenia się w sieci. Wcielają w ten sposób ideę uczenia się w dowolnym miejscu i czasie. Czy to nie oznacza poważnych wyzwań dla edukacji?

Urządzenia mobilne zdobywają nasze domy i miejsca pracy. W niedługim czasie osiągną masę krytyczną - gdy ponad połowa mieszkańców Ziemi łącząc się z internetem, będzie używała do tego celu swoich telefonów czy tabletów. Powinno to skłaniać do myślenia nad zmianą podejścia do uczenia (się).

Poważnym problemem polskiej edukacji jest niedobór dobrej jakości ekspertyz i analiz, na podstawie których mogłyby być podejmowane ważne decyzje dla polskiej edukacji i nauki. Fundacja Think! planuje uruchomienie działalności eksperckiej, w której analizowane będą problemy polskiej szkoły i uczelni oraz formułowane odpowiednie rekomendacje mające na celu rzeczywisty rozwój polskiej edukacji.

Jesteś tutaj: Home All Departments