Fundacja Think!

Multidyscyplinarny i niestabilny charakter naszych czasów stawia nauczycielowi większe wymagania, jego rola w stosunku do uczniów ulega redefinicji w kierunku relacji bardziej partnerskich, bardziej trenera, mentora i coacha niż wykładowcy i egzaminatora-sędziego.

Młodzi ludzie kończący edukację szkolną powinni być obywatelami świadomymi swoich praw, odpowiednio przygotowanymi do realizacji życiowych pomysłów i planów. Oprócz praktycznej wiedzy powinni wynieść ze szkoły proaktywną i przedsiębiorczą postawę oraz dysponować zestawem umiejętności społecznych pozwalających im działać w każdych warunkach społeczno-gospodarczych, jakie napotkają.

Jesteś tutaj: Home All Departments