Fundacja Think!

Rozwój kompetencji finansowych

Choć mądrość ludowa głosi, że pieniądze szczęścia nie dają, trudno wyobrazić sobie bez nich spokojny byt. Edukacja finansowa w dzisiejszej dobie wyrasta na jeden z filarów wiedzy niezbędnej, by osiągnąć zawodową i osobistą satysfakcję. Dotyczy ona zarówno młodego, jak i starszego pokolenia, gdyż - jak odsłonił to ogólnoświatowy kryzys na rynkach finansowych w ostatnim czasie - niewiedza w tym zakresie może nas drogo kosztować.

Obszary działalności Fundacji Think! - edukacja finansowa

Każdy człowiek ma nadzieję na lepszą przyszłość, na to, że ostatecznie jakieś trudności okażą się przejściowe i będzie mógł się rozwijać, potem założyć rodzinę, dbać o nią i utrzymywać ją bez większych trudności finansowych. Nie zawsze jednak trudności okazują się przejściowe, zaś rozwiązanie pojawia się samo z siebie. Najczęściej to również my osobiście przyczyniamy się do naszych problemów, ponieważ nie potrafimy lub nie wiemy jak je rozwiązać.

Nie rodzimy się z wiedzą i umiejętnościami finansowymi, musimy się ich nauczyć w trakcie życia (i to koniecznie jak najwcześniej). Zdaniem ekspertów amerykańskich z korporacji VISA, wiedza finansowa jest najważniejszym fundamentem, na którym rozwijamy inne nasze umiejętności w życiu. Jeśli sukces w życiu zdefiniujemy jako osiągnięcie stanu finansowej stabilności i niezależności, co pozwoli nam realizować różne cele, jakie stawiamy sobie w życiu, to nie możemy zaniechać edukacji finansowej (swojej, ale i swoich bliskich).

Wiedza, jak tworzyć budżet, oszczędzać i mądrze używać kredytów są finansowym ekwiwalentem kierowania pojazdem, używania pasów bezpieczeństwa i zatrzymywania się na czerwonym świetle. Wszystkie znacząco zwiększają szansę, że bezpiecznie osiągniemy cel, do którego dążymy.

Douglas Michelman, VISA Inc.

Niestety szkoły i uczelnie nie uczą praktycznych umiejętności zarządzania własnymi finansami. Niska świadomość finansowa społeczeństwa i wiedza finansowa posiadana przez nielicznych, prowadzą w gruncie rzeczy do pogłębienia nierówności społecznych. Z gospodarowaniem środkami finansowymi podobnie jest jak ze zdrowiem - też od czasu do czasu nasz budżet dopada choroba i wtedy mamy problemy. Aby nie poddać się chorobie, warto poświęcić więcej uwagi profilaktyce finansowej - czyli wykształcić w swoim postępowaniu zbiór zasad i zachowań, które pozwolą ograniczyć ryzyko problemów finansowych w przyszłości. To takie nasze dobrowolne ubezpieczenie - i od każdego z nas zależy oczywiście, czy zdecyduje się je "wykupić".

Jednym z priorytetowych obszarów działania Fundacji Think! jest właśnie edukacja finansowa. Poprzez projektowane i realizowane projekty i działania edukacyjne stajemy się podnosić kompetencje finansowe młodych i dorosłych Polaków. Zajmujemy się tym obszarem już ponad dekadę - członkowie zespołu Fundacji Think! kierowali wcześniej działalnością edukacyjną Narodowego Banku Polskiego i zrealizowali wiele ogólnopolskich programów z zakresu edukacji finansowej.

Posiadamy olbrzymie doświadczenie w zakresie realizacji działań podnoszących kompetencje finansowe konsumentów - instytucje finansowe planujące rozwijać swoje działania w tym obszarze zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Fundacją Think!

Zobacz:

Jesteś tutaj: Home Edukacja Finansowa