Fundacja Think!

Upowszechnianie mobilnej edukacji

Urządzenia mobilne zdobywają nasze domy i miejsca pracy. W niedługim czasie osiągną masę krytyczną - gdy ponad połowa mieszkańców Ziemi łącząc się z internetem, będzie używała do tego celu swoich telefonów czy tabletów. Powinno to skłaniać do myślenia nad zmianą podejścia do uczenia (się).

Obszary działalności Fundacji Think! - mobilna edukacja

Potencjał edukacyjny mobilnych technologii jest ogromny. Istnieje wiele dowodów, że upowszechnienie smartfonów i tabletów z internetem nie tylko ratuje życie i zdrowie, ale także przyspiesza rozwój jednostek i całych społeczeństw, chroni przed bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym.

W kieszeniach i plecakach uczniów znajdują się najnowocześniejsze urządzenia, które zdolne są zdynamizować uczenie się na poziomie szkolnym. Mobilne, z dostępem do internetu, z funkcjami, które mogą świetnie wspomagać nauczanie na wszystkich przedmiotach: kamera, dyktafon, kalkulator, przeglądarka internetu - zestaw podstawowych narzędzi, z których każdy uczeń potrafi korzystać. Ale błędem byłoby sądzić, że każdy uczeń wykorzystuje te narzędzia, aby się uczyć.

To właśnie powinno być zadaniem nauczyciela: pokazać, czym uczniowie dysponują, co mogą zrobić z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To nauczyciele są kluczem do modernizacji i podniesienia jakości w nauczaniu, ale na razie częściej chyba ukrywają się za szkolnymi zakazami. Czy nie czas najwyższy, aby to zmienić?

Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz w szkole (w czasie lekcji, w czasie przerw).

Typowy zapis ze szkolnego regulaminu

Jednym z priorytetów dla Fundacji Think! jest popularyzacja wykorzystania mobilnych urządzeń w edukacji szkolnej i akademickiej. W szkołach i uczelniach jest miejsce na mądre wprowadzanie nowoczesnych technologii. Na co dzień przekonujemy się, jak ułatwiają one nam życie. Mogą zatem również pomagać w wykonywaniu zawodu nauczyciela oraz w pogłębianiu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Niestety w zbyt wielu polskich szkołach funkcjonują jeszcze zakazy (statuty szkolne), w których zabrania się w szkole jakiegokolwiek korzystania ze smartfonów i innych cyfrowych urządzeń mobilnych. Chcemy to zmienić i pokazać, że nie warto tak szkodzić edukacji.

Zobacz publikacje w Edustore.eu:

Jesteś tutaj: Home Mobilna Edukacja