Fundacja Think!

Światowy Dzień Oszczędzania

31.10.2013 Miejsce: Cały kraj Włącz się do akcji
Organizatorzy
Akcja społeczna Tydzień dla Oszczędzania
Fundacja Kronenberga
Fundacja Think!

Światowy Dzień Oszczędzania stanowi w Polsce kulminację akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania.