Fundacja Think!

V edycja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości była czasem bogatym w nowe doświadczenia. Tak jak przedsiębiorcy i osoby planujące otwarcie własnej działalności musieli wykazać się elastycznością i sprawnym reagowaniem na okoliczności zewnętrzne, tak i my, jako organizatorzy programu, byliśmy uważni na to, czego potrzebują nasi uczestnicy.

fot. Adobe Stock

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań “Zdrowie finansowe Polaków”, które przeprowadziliśmy w ramach projektu Zdrowie Finansowe. Naszym celem było poznanie wyzwań, z którymi mierzą się polskie rodziny w kontekście pandemii i na tej podstawie projektowanie działań, które są dla nich realnym wsparciem.

Okres ostatnich dwóch lat znacząco wpłynął na sytuację finansową wielu gospodarstw domowych. Z jednej strony jest to spowodowane zmianami wysokości dochodu, z drugiej zaś rosnącą inflacją. Celem badania przeprowadzonego przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga i we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim było sprawdzenie czy podejście Polaków do oszczędzania i ich zachowania oszczędnościowe uległy zmianie.

90% Polaków rozumie podstawowy mechanizm inflacji – czyli fakt, że ich oszczędności warte są coraz mniej. Jednak co dziesiąty ankietowany uważa trzymanie pieniędzy w gotówce za skuteczną formę jej ochrony przed inflacją, a 7% wskazuje trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym rachunku bieżącym w banku jako skuteczne rozwiązanie – to główne wnioski z raportu „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022”, który jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. Program finansowany jest ze środków Citi Foundation.