Fundacja Think!

fot. Fundacja Think!

W dniach 26-27 września Fundacja THINK! współorganizowała w Warszawie ogólnopolską konferencję INSPIR@CJE 2020. Było to chyba jedyne duże wydarzenie edukacyjne w tym semestrze szkolnym, które zdecydowaliśmy się zorganizować w formule hybrydowej. 200 osób było obecnych na sali konferencyjnej, a kolejne 230 oglądało wystąpienia online. Oczywiście spotkanie odbywało się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa - na szczęście nikt nie zachorował na koronawirusa.

fot. Fundacja Think!

Tegoroczna edycja #SuperKoderów – pomimo trwającej pandemii – przebiega bez zakłóceń. W programie uczestniczy 140 szkół z całej Polski. Z sukcesem zakończyliśmy we wrześniu cykl szkoleń dla nauczycieli ze szkół uczestniczących w programie. Zmodyfikowaliśmy także scenariusze zajęć w poszczególnych ścieżkach, aby były jak najbardziej aktualne.

fot. Fotolia

"Novigado” w języku esperanto oznacza innowację. Taką też nazwę przyjęliśmy dla projektu, realizowanego od grudnia 2019 roku, którego celem jest poszukiwanie nowych sposobów aktywnego uczenia się - wsparcie szkół i instytucji nimi zarządzającymi w zmianie procesu nauczania: od tradycyjnego podejścia, w którym nauczyciel jest w centrum edukacji do elastycznego środowiska uczenia się, w którym to uczeń jest najważniejszy. Zaczęliśmy od przyjrzenia się, w jaki sposób powinniśmy rozumieć dziś aktywne uczenie się.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości to szansa dla młodych biznesów, by rozwinęły swój potencjał i skorzystały z wiedzy doświadczonych ekspertów i trenerów branżowych. Od września startuje IV edycja PRP, w której mogą wziąć udział uczestnicy z całej Polski.