Fundacja Think!

fot. Fundacja Orange

Można już szykować wnioski do kolejnej edycji programu #SuperKoderzy. Jesteśmy dumni, że Fundacja Think! po raz piąty wspiera realizację programu #SuperKoderzy jako operator i partner Fundacji Orange.

fot. Fundacja Think!

Proces mentoringowy w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacji Think! to ważny komponent projektu, adresowany do młodych przedsiębiorców w wieku do 35 lat i ukierunkowany na rozwój kompetencji związanych z prowadzeniem własnej firmy. Miał na celu wsparcie mentees w rozwoju, odkrywaniu i osiąganiu celów biznesowych.

fot. Fotolia

Polacy oszczędzają w przewidywaniu „czarnego scenariusza”, ale coraz słabiej kontrolują wydatki. W ostatnim roku wzrosła liczba Polaków, którzy nie oszczędzają na konkretne, określone w czasie cele, ale na „czarną godzinę”, chęć zabezpieczenia przyszłości. Jednocześnie spadł odsetek Polaków deklarujących kontrolę nad swoimi wydatkami, wynika z raportu „Postawy Polaków wobec finansów” Fundacji Citi Handlowy i Fundacji THINK!

fot. Fundacja Think!

Czas na podsumowanie naszych działań szkoleniowych dla młodych przedsiębiorców. Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest prowadzony z powodzeniem od trzech lat przez Fundację Think! i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. Jego celem jest tworzenie nowych firm i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Od 2017 r. do PRP zgłoszono ponad 450 pomysłów biznesowych, na różnym stopniu zaawansowania. Dzięki wsparciu Programu powstało dotąd 70 nowych firm.