Fundacja Think!

fot. Fundacja Think!

Tegoroczna edycja #SuperKoderów – pomimo trwającej pandemii – przebiega bez zakłóceń. W programie uczestniczy 140 szkół z całej Polski. Z sukcesem zakończyliśmy we wrześniu cykl szkoleń dla nauczycieli ze szkół uczestniczących w programie. Zmodyfikowaliśmy także scenariusze zajęć w poszczególnych ścieżkach, aby były jak najbardziej aktualne.

fot. Fotolia

"Novigado” w języku esperanto oznacza innowację. Taką też nazwę przyjęliśmy dla projektu, realizowanego od grudnia 2019 roku, którego celem jest poszukiwanie nowych sposobów aktywnego uczenia się - wsparcie szkół i instytucji nimi zarządzającymi w zmianie procesu nauczania: od tradycyjnego podejścia, w którym nauczyciel jest w centrum edukacji do elastycznego środowiska uczenia się, w którym to uczeń jest najważniejszy. Zaczęliśmy od przyjrzenia się, w jaki sposób powinniśmy rozumieć dziś aktywne uczenie się.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości to szansa dla młodych biznesów, by rozwinęły swój potencjał i skorzystały z wiedzy doświadczonych ekspertów i trenerów branżowych. Od września startuje IV edycja PRP, w której mogą wziąć udział uczestnicy z całej Polski.

fot. Gustavo Fring/Pexels

Biznes wspierał biznes podczas konferencji on-line "Szczepionka dla przedsiębiorców w dobie COVID-19". Jako współorganizatorzy konferencji, koordynowaliśmy spotkania przedsiębiorców z mentorami przy wykorzystaniu aplikacji Zoom.