Fundacja Think!

Wielki sukces akcji Tydzień dla Oszczędzania 2009

Akcja społeczna Tydzień dla OszczędzaniaAkcja społeczna Tydzień dla Oszczędzania 2009, po raz trzeci z rzędu, zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym i edukacyjnym. Można tak stwierdzić nie tylko na podstawie osiągniętych wyników i jakości nadesłanych materiałów, ale również po zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli, którzy z dużym zainteresowaniem przyjęli zaproszenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy do organizacji działań poświęconych tematyce finansów osobistych. Wszystkie założone cele akcji zostały osiągnięte, niektóre z dużym zapasem, co potwierdza, że jest to obecnie jedna z najgłośniejszych i największych akcji edukacji finansowej w Polsce.

Przygotowania do startu Tygodnia dla Oszczędzania 2009 rozpoczęły się na początku maja ub. roku. Przez pierwsze miesiące trwało przygotowanie informatyczne systemu lojalnościowego dla nauczycieli, budowa narzędzi do tworzenia kursów e-learning, aktualizacja zawartości strony internetowej projektu oraz formalizacja współpracy z partnerami projektu. W lipcu i na początku sierpnia 2009 rozpoczęły się prace nad uzupełnianiem kontentu merytorycznego strony internetowej www.tdo.edu.pl oraz nad przygotowaniem założeń systemu lojalnościowego dla nauczycieli. Jednocześnie prowadzone były działania mające na celu testowanie informatyczne tych narzędzi. Ponadto, trwały prace związane media relations tj. wybór patronów mediowych czy przygotowaniem kampanii spotowej w radiu oraz prace nad kształtem merytorycznym i graficznym materiałów dla nauczycieli.

Akcja Tydzień dla Oszczędzania 2009 w wymiarze szkolnym zaczęła się od wysyłki drogą pocztową materiałów edukacyjnych do 2000 nauczycieli w całej Polsce (m.in. list, broszura informacyjna oraz ulotka). W następnej kolejności te same materiały przekazano do 3500 szkół za pomocą poczty e-mail. Kolejnym krokiem było podjęcie działań informacyjnych w mediach, co nastąpiło na początku października 2009.

Pierwsza część realizacji projektu, w okresie do końca października, czyli obchodów Światowego Dnia Oszczędzania (31.10.2009) skoncentrowana była na działaniach komunikacyjnych kierowanych do szkół i uczniów, które miały na celu zachęcenie jak największej ich liczby do wzięcia udziału w akcji. W tym okresie w szkołach uczestniczących w projekcie odbywały się różnego rodzaju lokalne inicjatywy edukacyjne związane z tematyką oszczędzania i inwestowania. Duże zainteresowanie konkursami sprawiło, iż na prośbę środowiska edukacyjnego terminy przysyłania filmów, jak i kursów e-learning zostały przedłużone do 31.12.2009.

Druga część projektu zainaugurowana publikacją wyników badania: Postawy Polaków wobec oszczędzania oraz publikacją dodatku do tygodnika Newsweek poświęconego oszczędzaniu, obfitowała głównie w działania skierowane do mediów i szerokiej opinii publicznej. Jednocześnie toczyły się działania mające na celu bieżącą administrację konkursami, która polegała na monitorowaniu zgłoszeń, udzielaniu pomocy uczestnikom w tworzeniu aplikacji, prowadzeniu polityki informacyjnej za pośrednictwem strony www. Działania konkursowe zostały zakończone w dniu 31.12.2009, a do połowy stycznia odbyło się rozstrzygnięcie obu konkursów.

W akcji TDO 2009 wzięły udział 253 szkoły i około 150 tysięcy uczniów. Na konkurs filmowy nadesłano 260 filmów, na konkurs e-learningowy 84 mini-kursy przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Stronę internetową projektu tdo.edu.pl odwiedziło 120 tys. internautów, którzy wygenerowali ponad 3,6 mln odsłon. Informacje na temat akcji dotarły do ok. 9,6 mln Polaków. To w skrócie rezultaty największej w Polsce i jednej z największych na świecie akcji edukacyjnych promujących tematykę finansów osobistych.

Operatorem programu "Tydzień dla Oszczędzania" jest Fundacja Think!