Fundacja Think!

Fundacja wśród laureatów konkursu grantowego MRR

Fundacja Think! znalazła się w gronie instytucji i organizacji, które zostały laureatami konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich? ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu "Fundusze dla Polski - Filmowa mapa przemian" jest kształtowanie świadomości europejskiej wśród młodzieży i pokazanie korzyści, jakie Polska odnosi z wykorzystywania Funduszy Europejskich. Do projektu zostaną zaproszone gimnazja oraz wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji podamy wkrótce.