Fundacja Think!

Fundusze dla Polski - Filmowa Mapa Przemian

Filmowa Mapa PrzemianFundacja Think! zaprasza szkoły i uczniów do udziału w projekcie Fundusze dla Polski - Filmowa Mapa Przemian. Celem projektu jest kształtowanie świadomości europejskiej wśród młodzieży i pokazanie korzyści, jakie Polska odnosi z wykorzystywania Funduszy Europejskich. Do projektu zostaną zaproszone gimnazja oraz wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu odbędzie się konkurs skierowany do uczniów na najciekawsze filmy uczniowskie ukazujące rozwój Polski dzięki finansowemu wsparciu z Funduszy Europejskich. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2010 roku. Łączna pula nagród do wygrania dla uczniów i nauczycieli wynosi 27 450 zł.

Akcja szkolna

Do udziału w konkursie zostaną zaproszone szkoły ze wszystkich województw. Każda szkoła otrzyma zestaw pięciu scenariuszy na temat Funduszy Europejskich opracowanych przez doświadczonych dydaktyków. Tematyka scenariuszy będzie nastawiona na informowanie o efektach różnych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
- Fundusze Europejskie na Kapitał Ludzki. Lepsza edukacja i poprawa kwalifikacji;
- Fundusze Europejskie i rozwój infrastruktury w Polsce. Transport i ochrona środowiska;
- Fundusze Europejskie i rozwój przedsiębiorstw. Innowacyjna gospodarka;
- Fundusze Europejskie w regionach. Rozwój społeczno-gospodarczy regionów;
- Fundusze Europejskie na obszarach wiejskich. Wyrównanie szans rozwojowych i wspieranie przemian.

Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie zajęć na podstawie przygotowanych scenariuszy lekcji oraz motywowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie filmowym. Przeprowadzone zajęcia zapoznają uczniów z tematyką Funduszy Europejskich i dostarczą wiedzy do zrealizowania filmu. Nauczyciele otrzymają certyfikat potwierdzający udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Konkurs filmowy dla uczniów

W ramach projektu Fundusze dla Polski - Filmowa Mapa Przemian zostanie przeprowadzony konkurs  skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie maksymalnie 3-minutowego filmiku pokazującego wpływ środków unijnych na rozwój miejscowości, regionu, Polski. Oczekujemy na dużą inwencję i pomysłowość młodzieży w przygotowaniu filmów. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe.

Razem z uczniem nagrodę finansową otrzymuje nauczyciel-koordynator - za wsparcie ucznia w przygotowaniu nagrodzonego filmu.

Termin nadsyłania filmów przez uczniów - poprzez stronę konkursu www.mapaprzemian.pl - upływa 5 listopada 2010.

Nagrody dla uczniów: Nagrody dla nauczycieli:
1x I miejsce - 3500 zł 1x I miejsce - 2000 zł
2 x II miejsce - po 2600 zł 2 x II miejsce - po 1500 zł
3 x III miejsce - po 1500 zł 3 x III miejsce - po 1000 zł
5 wyróżnień - po 750 zł     5 wyróżnień - po 500 zł

Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie konkursu.

Nadesłane na konkurs filmy zostaną zamieszczone w kanale filmowym. Na stronie internetowej projektu zostanie stworzona mapa Polski z powstałymi filmami promującymi Fundusze Europejskie. Oficjalna premiera Filmowej Mapy Przemian nastąpi podczas uroczystego spotkania finałowego w Warszawie pod koniec listopada 2010 r.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.