Fundacja Think!

Zapraszamy do Interaktywnej Mapy Przemian

Interaktywna Mapa PrzemianPodróżując po kraju, regionie czy nawet najbliższej okolicy widzimy, że Polska zmienia się na naszych oczach. Ale gdyby śledzić tylko doniesienia medialne, można popaść w pesymizm. Ciągle słyszymy, że "wszystko" w Polsce idzie w złym kierunku, że marnujemy środki unijne, że nie potrafimy wykorzystać szansy na rozwój. To nie jest prawda! Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy włączą się w realizację projektu Interaktywna Mapa Przemian udowodnią, że nasz kraj pięknieje i rozwija się!

Fundacja Think! zaprasza szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do wzięcia udziału w trzeciej edycji projektu Interaktywna Mapa Przemian. Do tej pory (2010-2011) uczniowie z całej Polski opisali, sfilmowali i sfotografowali setki inwestycji i projektów dofinansowanych ze środków unijnych ? pokazali, jak rozwija się nasz kraj. Również i w tym roku wyruszą w Polskę uzbrojeni w kamerę, aparaty i dyktafony, aby dokumentować przemiany, jakie dokonały się w ich okolicy, regionie czy całym kraju.

Pakiet dla nauczyciela

W tym roku organizatorzy przygotowują z myślą o nauczycielach bezpłatny i multimedialny zestaw narzędzi dydaktycznych, pomocny w uatrakcyjnieniu zajęć szkolnych, zobrazowaniu skali zmian w Polsce i zainspirowaniu uczniów do wzięcia udziału w projekcie. Otrzymają go wszyscy nauczyciele, którzy zgłoszą szkołę do projektu poprzez wypełnienie ankiety. W skład pakietu wchodzą m.in.:

Dzień Funduszy Europejskich

Do udziału w projekcie można przystąpić już! Organizatorzy zachęcają nauczycieli do zorganizowania w szkole w okresie od 9 maja do 26 czerwca szkolnego wydarzenia pod hasłem Dzień Funduszy Europejskich. Dla ułatwienia prac, przygotowany został przykładowy scenariusz organizacji takiego wydarzenia oraz narzędzia multimedialne do wykorzystania: fotocast, prezentacja multimedialna oraz mapy myśli. Można je pobrać ze strony projektu. Nauczyciele, którzy wyślą do 7 lipca 2012 r. sprawozdanie z realizacji Dnia Funduszy Europejskich, wezmą udział w konkursie na jego najciekawszą realizację ? pula nagród wynosi 4500 złotych.

Konkursy dla uczniów

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody w konkursach przewidzianych w tej edycji projektu: na najciekawszy artykuł oraz na multimedialnego bloga o funduszach europejskich w działaniu. Aby wziąć udział w pierwszym z nich, należy napisać ciekawy tekst o wybranym projekcie sfinansowanym z Funduszy Europejskich ? najlepsze prace opublikowane zostaną w popularnych mediach młodzieżowych (Cogito lub Victor). Drugi konkurs to kontynuacja niezwykle udanej inicjatywy z 2011 r. Polega na prowadzeniu przez minimum 6 tygodni bloga o zmianach, jakie zaszły w naszym kraju, regionie lub najbliższej okolicy dzięki inwestycjom finansowanym ze środków unijnych. Na najlepsze blogi czekają nagrody dla uczniów i opiekującego się nimi nauczyciela o łącznej wartości prawie 25 000 złotych. Regulaminy konkursów oraz szczegółowe zasady i opis projektu znajdują się na stronie www.mapaprzemian.pl.

"Bądźmy optymistami. Polska naprawdę rozwija się i pięknieje, spróbujmy to dostrzec." ? mówi Dariusz Danilewicz, prezes Fundacji Think! "Chcemy zachęcać uczniów i nauczycieli do pokazywania pozytywnych przemian społeczno - gospodarczych oraz pogłębiania wiedzy na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. To taki element powszechnej edukacji obywatelskiej, której wszyscy chyba potrzebujemy."

Konkurs jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.