Fundacja Think!

Nowy portal dla europejskich nauczycieli

Consumer Classroom - europejski portal edukacji konsumenckiejOd 2 kwietnia br. możemy już korzystać z polskiej wersji nowego portalu edukacyjnego finansowanego przez Komisję Europejską. ConsumerClassroom.eu jest serwisem społecznościowym adresowanym do nauczycieli z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w którym znajdziemy ciekaw i interaktywne wysokiej jakości zasoby służące edukacji konsumenckiej uczniów w wieku 12-18 lat.

Celem nowej inicjatywy Komisji Europejskiej jest wzmocnienie umiejętności młodych konsumentów w poruszaniu się po rynku, pogłębienie świadomości na temat praw konsumenckich, rozwijanie umiejętności korzystania z praw i uprawnień.

Atutem strony jest jakość materiałów edukacyjnych oraz narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie do tworzenia lekcji, fora czy czat na żywo. Są one przeznaczone dla nauczycieli młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, ale mogą z nich korzystać wszystkie osoby chętne do współpracy. Konstrukcja strony ułatwia nauczycielom zapoznanie się z szeroko rozumianą tematyką konsumencką, tworzenie lub wybieranie gotowych lekcji dla uczniów oraz współpracę online z innymi nauczycielami i klasami z całej Europy.

Korzystając z najnowszych technologii internetowych i serwisów społecznościowych, Consumer Classroom zapewnia gotowe do zastosowania pomoce dydaktyczne o szerokim zakresie tematów edukacji konsumenckiej - począwszy od zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji aż po rozumienie zagadnień finansowych.

Consumer Classroom zaprasza nauczycieli do dynamicznej społeczności internetowej skupiającej nauczycieli z całej Europy - i nie tylko. Służy pomocą w dzieleniu się wiedzą z uczniami, zachęca do prowadzenia międzyszkolnych projektów interdyscyplinarnych oraz oferuje możliwość stania się ekspertem internetowym w dziedzinie edukacji konsumenckiej.

Co można znaleźć na stronie Consumer Classroom?

  • dostęp do kilkuset europejskich zasobów dotyczących szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej we wszystkich językach UE,
  • narzedzia do tworzenia własnych interaktywnych lekcji,
  • narzędzia nauczyciela do organizowania własnej wirtualnej klasy i dzielenia się materiałami ze swoimi uczniami,
  • narzędzia do tworzenia międzynarodowych projektów szkolnych,
  • forum, kanały komunikacji z nauczycielami z innych krajów,
  • konkursy ? możliwość wygrania wycieczki klasowej do Brukseli.

Consumer Classroom - europejski portal edukacji konsumenckiej

Serwis jest otwarty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Aby korzystać z interaktywnych narzędzi należy zarejestrować się w serwisie: http://www.consumerclassroom.eu/pl/content/utwórz-konto. Consumer Classroom ma ambicję stania się autorytetem w dziedzinie internetowej edukacji konsumenckiej, aby pomagać w zwiększaniu świadomości nastolatków, dostarczając wiedzy naszym przyszłym konsumentom na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.

Docelowo (jeszcze w tym roku) ConsumerClassroom.eu zastąpi inny znany europejski portal edukacji konsumenckiej Dolceta.eu. Zasoby obu portali zostaną połączone.

Koordynację prac oraz opiekę merytoryczną nad polską częścią ConsumerClassroom.eu sprawuje Fundacja Think!.

Zachęcamy do dzielenia się informacją o tej inicjatywie z innymi nauczycielami.