Fundacja Think!

Zapraszamy do nauki oszczędzania i nie tylko

Akcja społeczna Tydzień dla OszczędzaniaWspólnie z Fundacją Kronenberga już po raz siódmy organizujemy akcję społeczną Tydzień dla Oszczędzania. W 2013 roku będzie ona znacznie szerzej zakrojona niż dotychczasowe działania, przede wszystkim ze względu na rozszerzenie działań o grupę studentów oraz szkolenia bezpośrednie na tematy związane z gospodarowaniem własnymi środkami.

Co chcemy zaproponować w tym roku?

Zachęcamy do udziału w grze symulacyjnej Pierwszy Milion (http://www.1milion.edu.pl). Gra jest symulacją życia, w której gracz na początku wciela się w postać osiemnastolatka i przechodzi przez życie ucząc się, zarabiając i inwestując, aby maksymalizować swój majątek i osiągnąć jasno określony cel. Realia gry odnoszą się do Polski i czasów obecnych. Jest to jedno z najlepszych narzędzi do przetestowania własnych sposobów gospodarowania finansami osobistymi. Bardzo dobry sposób na skuteczną naukę, ponieważ... popełnione tu błędy nic nie kosztują. W szczególności zachęcamy szkoły do przeprowadzenia tzw. lekcji odwróconej, która polegać będzie na poproszeniu uczniów o zagraniu w grę kilka tur w ramach pracy domowej, a następnie organizacji ćwiczeń i dyskusji na lekcji i omówieniu różnych przypadków, które się uczniom przytrafiły. W tym roku zorganizujemy również dwa konkursy w grze Pierwszy Milion - jeden dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (początek października) i jeden dla studentów i osób dorosłych (data do potwierdzenia).

Bardzo serdecznie zapraszamy szkoły do organizacji najciekawszych obchodów Światowego Dnia Oszczędzania, który wypada co roku 31 października. Trzy najciekawsze projekty szkolne otrzymają nagrody finansowe od Fundacji Kronenberga (pula nagród wynosi 6000 złotych). Działania mogą przyjąć różne formy. Prosimy o zapoznanie się z naszymi propozycjami takich działań (PDF).

Nową propozycją, której szczegóły wkrótce opublikujemy, jest konkurs blogowy, realizowany w 3 kategoriach: uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Chcielibyśmy, aby uczestnicy konkursu przygotowali ciekawe blogi poświęcone różnym aspektom finansów osobistych. Więcej informacji już wkrótce.

Trwają już szkolenia poświęcone gospodarowaniu własnymi finansami i oszczędzaniu, przeznaczone dla studentów, seniorów i pracowników. Pierwsze szkolenie odbyło się 20 sierpnia w Białymstoku i uczestniczyło w nim 18 studentów z różnych uczelni. Łącznie planujemy w tej edycji Tygodnia dla Oszczędzania przeszkolić 240 osób organizując dwuczęściowe zajęcia.

Nowym elementem będą także lokalne debaty organizowane w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Chcemy na nich porozmawiać o potrzebie i wyzwaniach edukacji finansowej w Polsce. Te działania zostaną dodatkowo wzmocnione przez współpracę z dużymi mediami ogólnopolskimi, w których pojawią się audycje i rozmowy również poświęcone temu tematowi.

W październiku poznamy wyniki kolejnej edycji badań dotyczących postaw Polaków wobec oszczędzania. Dotychczasowe (z lat 2008-2012) nie są zbyt optymistyczne, gdyż wskazują, że regularnie oszczędza jedynie 7-8% dorosłych Polaków. Tym bardziej motywuje nas to do organizacji ciekawych działań promujących oszczędzanie i racjonalne gospodarowanie własnymi finansami.

Podejmując się realizacji działań w ramach Tygodnia dla Oszczędzania chcielibyśmy, aby jego uczestnicy i beneficjenci rozwinęli swoje umiejętności ? bardzo przydatne w życiu ? co najmniej w czterech obszarach: zarządzanie domowym budżetem, uruchamianie i korzystanie z rachunku bankowego, oszczędzanie dopasowane do własnych możliwości finansowych, świadome zadłużanie się i regulowanie zobowiązań. Wszystkie materiały, scenariusze, narzędzia przygotowane na potrzeby akcji TDO służą właśnie takiemu rozwojowi kompetencji finansowych.

Wszystkie informacje o bieżących działaniach i konkursach zamieszczamy na stronie www.tdo.edu.pl - prosimy ją często odwiedzać, aby poznać szczegóły działań, które pomagają podejmować właściwe decyzje finansowe w życiu.