Fundacja Think!

Spotkanie koordynatorów ConsumerClassroom.eu

Polscy nauczyciele są wśród czołówki najczęściej odwiedzających zasoby portalu edukacji konsumenckiej ConsumerClassroom.eu. W dniach 6-9 kwietnia w Paryżu odbyło się spotkanie koordynatorów portalu z krajów Unii Europejskiej, na którym podsumowano dotychczasowe działania i określono dalszy zakres prac mających na celu wzrost świadomości konsumenckiej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w krajach UE.

Oprócz zasobów portalu nauczyciele z europejskich szkół średnich mają do dyspozycji wiele świetnych narzędzi, za pomocą których można promować zagadnienia konsumenckie. Większość z nich jest bezpłatna lub niskopłatna. Na potrzeby spotkania w Paryżu koordynator portalu na Polskę, Marcin Polak, przygotował prezentację w narzędziu Adobe Slate (obecnie Adobe Spark), pokazującą przykładowe narzędzia TIK, które warto wykorzystać.

TOOLS FOR TEACHERS

Consumer Classroom to portal społecznościowy dla nauczycieli z całej UE, zawierający wysokiej jakości zasoby edukacyjne oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające młodzieży w wieku 12-18 lat nabywanie praktycznych umiejętności konsumenckich potrzebnych w życiu. Strona jest finansowana ze środków UE i ma na celu stymulowanie rozwoju edukacji konsumenckiej w szkołach ponadpodstawowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw konsumenckich młodzieży. Dostępny jest także w języku polskim.

Dzięki Consumer Classroom możemy:

  • Korzystać z gotowych zasobów na temat edukacji konsumenckiej.
  • Korzystać z interaktywnych narzędzi do tworzenia lekcji.
  • Korzystać z narzędzia ?Moja klasa? w celu udostępniania lekcji uczniom.
  • Tworzyć projektów międzyszkolnych z innymi szkołami ponadpodstawowymi z UE.
  • Zapisać swojej klasy do konkursu międzyszkolnego i wygranie wycieczki klasowej do Brukseli.
  • Dzielić się poglądami na forum nauczycieli i wymiana doświadczeń.
  • Poszerzyć własnej wiedzy na temat edukacji konsumenckiej o doświadczenia innych krajów i zasoby edukacyjne w innych językach.