Fundacja Think!

Przestrzenie edukacji 21. - konferencja i konkurs

Wczoraj w salach Narodowego Instytutu Audiowizualnego odbyła się konferencja podsumowująca projektu "Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!", który od jesieni 2014 r. realizujemy razem z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, niemieckim Instytutem HIE-RO z Rostocka i szwedzką firmą RAU ze Sztokholmu. Rozmawialiśmy o tym, jak zmieniać i otwierać szkolne przestrzenie edukacyjne, jak budować dobre środowisko uczenia się stymulujące rozwój uczniów i nauczycieli.

W całym projekcie zaangażowaliśmy ok. 50 ekspertów z Polski, Niemiec i Szwecji, odwiedziliśmy ponad 40 polskich i zagranicznych szkół, przeanalizowaliśmy około 100 źródeł anglo- i niemieckojęzycznych poświęconych przestrzeniom edukacyjnym i uczeniu się, ze szkół zebraliśmy około 100 dobrych praktyk, które urozmaicają i ulepszają środowisko uczenia się. Przygotowaliśmy cztery poradniki dla szkół - które już wkrótce zostaną upublicznione w komplecie (okładki poniżej). Powstała też grupa na Facebooku, w której pokazujemy ciekawe rozwiązania z Polski i ze świata. Zebraliśmy też fascynujące zbiory fotografii dokumentujących piękne przestrzenie i aranżacje szkolne - można je oglądać w serwisie Eduspaces na Flickr (będziemy rozbudowywać ten zbiór).

Przestrzeń edukacyjna to "przestrzeń fizyczna, która wspiera wielorakie i zróżnicowane programy i pedagogiki nauczania / uczenia się, w tym takie, które wykorzystują współczesne technologie; taka, która demonstruje optymalne i efektywne kosztowo wykorzystanie i użycie budynków; taka, która funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem naturalnym; taka, która zachęca do społecznej partycypacji, zapewniając zdrowe, komfortowe, bezpieczne i stymulujące warunki dla jej użytkowników" - ta definicja OECD była dla nas punktem wyjścia. W projekcie postanowiliśmy jednak spojrzeć na przestrzeń edukacyjną szerzej, nie tylko przez wymiar fizyczności. W naszym rozumieniu środowisko uczenia się składa się z wielu przestrzeni, które nazwaliśmy: fizyczno-architektoniczną, wirtualno-technologiczną oraz społeczną i kulturową. Żeby jednak odbywało się uczenie - wszystkie te trzy przestrzenie muszą mieć kontekst edukacyjny, muszą być osadzone w pedagogice.

***

Przy okazji konferencji EDUSPACES21 odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów i nagród w I edycji konkursu "Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się", którego organizatorem było Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu było wskazanie najlepszych warszawskich przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych i przedszkolnych. Organizatorzy chcieli wypromować najciekawsze aranżacje przestrzeni edukacyjnych oraz przyjaznego środowisko uczenia się, jak też w przypadku obiektów zabytkowych, przestrzenie eksponujące dziedzictwo kulturowe w warszawskich szkołach i przedszkolach. Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli rodziców warszawskich szkół i przedszkoli, którzy zgłaszają do konkursu wybrany przez siebie obiekt. Jednocześnie Konkurs włącza organizacje pozarządowe aktywne w obszarze edukacji i przestrzeni publicznej.

Do tegorocznej edycji przystąpiły 22 placówki (najwięcej przedszkoli i szkół podstawowych). Kapituła konkursu (w których pracach brał udział także przedstawiciel Fundacji Think!) zdecydowała o przyznaniu równorzędnych nagród, w poszczególnych kategoriach odpowiadających etapom nauczania, nagród następującym placówkom warszawskim:

  • Szkole Przysposabiającej do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Hafciarska 80/86 za najbardziej domową przestrzeń edukacyjną;
  • Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. "Rudy",  Al. Wojska Polskiego  1A za wspólne działania wielu i stworzenie sympatycznej i funkcjonalnej, a przy tym pięknej przestrzeni biblioteki szkolnej;
  • Szkole Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3 za przemyślane i konsekwentne projekty na zewnątrz szkoły oraz tworzenie artystycznej przestrzeni edukacyjnej;
  • Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4 za wykorzystanie walorów zabytku i tworzenie ciepłej przestrzeni edukacyjnej;
  • Przedszkolu Językowemu Limonka, ul. Warszawska 57 za ciekawą architektonicznie i funkcjonalną przestrzeń edukacyjną;
  • Przedszkolu nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I, ul. Korzona 2 za dbanie o gusty i potrzeby najmłodszych użytkowników oraz stworzenie bajkowej przestrzeni edukacyjnej.

Druga edycja konkursu rozpocznie się jesienią 2016 r.