Fundacja Think!

Wybraliśmy szkoły do pilotażu #SuperKoderów

fot. Fundacja Orange

Do pilotażowej edycji programu #SuperKoderzy zakwalifikowano 30 szkół podstawowych, a pięć kolejnych realizować będzie pilotaż w ramach współpracy z wolontariuszem Orange Polska. Ten nowy program Fundacji Orange adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki lub zajęciach technicznych dzieci będą uczyć się podstaw programowania i robotyki oraz poznają świat nowych technologii.

W trakcie pilotażu zostaną opracowane i przetestowane scenariusze pięciu ścieżek edukacyjnych, zawierające elementy programowania i TIK. Staramy się integrować edukację przedmiotową z nowymi technologiami edukacyjnymi, aby wzmacniać kompetencje cyfrowe dzieci i nauczycieli oraz wprowadzać ich w świat programowania i nowych technologii.

Wszystkie materiały opracowane w projekcie dostępne będą na stronie programu #SuperKoderzy na licencji CC-BY 3.0 Polska.

Lista szkół wybranych do pilotażowej edycji dostępna jest na stronie internetowej #SuperKoderów. Gratulujemy!

Fundacja Think! jest operatorem programu #SuperKoderzy - zobacz opis programu na naszej stronie.

 

***

Organizatorem programu #SuperKoderzy jest Fundacja Orange. Partnerami programu są Akademia Młodego Hakera i Fundacja Think!