Fundacja Think!

Trenerzy #SuperKoderów wyszkoleni

fot. Fundacja Think!

Powoli kończy się pilotażowa edycja programu #SuperKoderzy organizowanego przez Fundację Orange we współpracy z Fundacją Think! i Akademią Młodego Hakera. W niedzielę odbyło się ostatnie szkolenie trenerów programu, którzy będą prowadzić zajęcia w szkołach w kolejnej edycji. Wkrótce wspólnie z Fundacją Orange ogłosimy terminy, w których szkoły będą mogły zgłosić swój udział się do jednej ze ścieżek edukacyjnych.

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego i muzyki.

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z pięciu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne na dwanaście lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole.

W pilotażowej edycji #SuperKoderów w roku szkolnym 2016/2017 wzięło udział 35 szkół podstawowych z całej Polski. Każda z nich otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki.