Fundacja Think!

#SuperKoderzy już działają w szkołach

fot. Beata Zawisła

Zakończyły się szkolenia nauczycieli szkół podstawowych w drugiej edycji #SuperKoderów. Obecnie prawie 2000 uczniów ze 135 szkół podstawowych rozpoczyna zajęcia przedmiotowe, na których wykorzystywać będą elementy programowania. Program Fundacji Orange, to twórcza i kreatywna nauka kodowania skierowana do dzieci z klas 4-6.

Przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w języku Scratch, składania robotów, oswajają się ze światem cyfrowym i jednocześnie pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Każda szkoła, biorąca udział w Programie, realizuje jedną z sześciu ścieżek edukacyjnych przystosowanych do różnych przedmiotów nauczania takich jak: przyroda, historia, język polski, język angielski, muzyka lub zajęcia techniczne. Na ścieżkę edukacyjną składa się 12 zajęć opracowanych przez specjalistów i stworzonych zgodnie z podstawą programową. Wiedzę dzieci będą przyswajać i utrwalając dzięki interaktywnym narzędziom (m.in. robotom Lofi i Mbotom) oraz nowym technologiom. Przed uczniami dużo wyzwań, bo będą tworzyć animacje, ożywiać roboty czy wydobywać muzykę z owoców. Na lekcjach przyrody #SuperKoderzy mogą badać warunki atmosferyczne, a na języku polskim dzięki programowi stworzyć podkasty, czyli reportaże ze ścieżką dźwiękową i animacją wizualną. Możliwości jest wiele - wszystko zależy od kreatywności i zgranej pracy uczniów.

W programie przeszkolonych zostało 270 nauczycieli, którzy prowadzić będą zajęcia #SuperKoderów w swoich szkołach. Szkolenia odbywały się w 20 miastach Polski.

Program #SuperKoderzy organizowany jest we współpracy z Fundacją Think!, która jest operatorem programu, oraz Fundacją Akademia Młodego Hakera.

Więcej o programie na stronie www.superkoderzy.pl.