Fundacja Think!

Bądź SMART!

fot. Fundacja Think!

Fundacja Think! zorganizowała w Poznaniu i Katowicach warsztaty pt. "Bądź SMART - rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych młodzieży. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadgimnazjalnych".

Spotkania (1 i 8 grudnia 2017) były prowadzone przez praktyków biznesu i każde trwało 6 godzin. Rozpoczęliśmy od sesji networkingowej, która dała możliwość uczestnikom wzajemnego poznania się, znalezienia wspólnych tematów i obszarów do wymiany doświadczeń.

Na warsztatach nauczyciele mieli okazję przejścia przez proces planowania realizacji projektu zaczynając od diagnozy potrzeb projektowych, następnie metodę wyznaczania celów SMART, analizę zasobów i potrzeb aż do opracowania planu realizacji. Zajęcia odbywały się w grupach, z których każda ćwiczyła na wybranym przedsięwzięciu. Oto, co mówili uczestnicy: 

Ćwiczyłam wcześniej z uczniami przygotowywanie biznesplanu, ale na tych warsztatach dowiedziałam się jak ważny jest etap analizy: zasobów, potrzeb, przeszkód i zagrożeń, której często poświęcamy zbyt mało czasu.

Młodzi ludzie często zapalają się do pomysłu i myślą, że od razu można go wprowadzić w życie - widzę ogromną potrzebę pokazania im, że analiza jest bardzo istotnym elementem planowania przedsięwzięcia - zastosuję do tego siatkę celów, którą ćwiczyliśmy na warsztatach - proste i zarazem praktyczne narzędzie

Prezentowanie przy użyciu języka korzyści bardzo mi się podoba - dotychczas nie przygotowywałam z uczniami prezentacji w ten sposób, teraz sie to zmieni.

Program warsztatów został przygotowany tak, aby nauczyciele mogli wzbogacić swoje zajęcia z uczniami praktycznymi narzędziami wykorzystywanymi do osiągania celów biznesowych.

Jak powiedział trener - Arkadiusz Dyl - umiejętności związane z planowaniem projektów są wymagane zarówno wtedy, gdy szukamy zatrudnienia u pracodawcy jak również wtedy, gdy chcemy prowadzić swój własny biznes. Dodał też, że szkoła powinna stwarzać młodym ludziom jak najwięcej możliwości ćwiczeń w tym obszarze. Nabywając doświadczenia już w szkole, młodzi ludzie wypracowują w sobie umiejętność planowania i porządkowania działań - wykształcają tym samym w sobie postawę ukierunkowaną na osiąganie celu - bardzo cenioną przez dzisiejszy rynek pracy.

Podczas warsztatów nauczyciele przepracowali scenariusze zajęć z uczniami, dzięki którym będą mogli podczas zajęć rozwijać wśród uczniów kompetencje:

  • komunikacji i współpracy zespołowej,
  • planowania projektu np. przedsięwzięcia, własnych działań, opracowania planu realizacji projektu wraz z agendą niezbędnych do podjęcia działań,
  • planowania kluczowych dla realizacji projektu zasobów,
  • tworzenia zespołów i wyznaczania zadań związanych z realizacją projektu,
  • prezentacyjne.

Kolejne warsztaty o tej samej tematyce planujemy we Wrocławiu i Krakowie.

Projekt Program Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany jest w ramach akcji społecznej „Tydzień dla Oszczędzania”, a jego celem jest wsparcie młodych osób w realizacji swojego pomysłu na biznes.

Więcej informacji o planowanych działaniach będzie można znaleźć w portalu www.rozwijamy.edu.pl.

Partnerami akcji społecznej "Tydzień dla Oszczędzania" są: Citi Handlowy i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.