Fundacja Think!

Rozpoczęliśmy szkolenia nauczycieli #SuperKoderów

fot. Fundacja Think!

Trenerzy #SuperKoderów ruszyli w Polskę. Cel mają konkretny - przeszkolić 340 nauczycieli ze 170 szkół biorących udział w III edycji programu edukacji cyfrowej Fundacji Orange - #SuperKoderzy. Operatorem programu jest Fundacja Think!

W 16 miastach w Polsce zrealizowanych zostanie 30 jednodniowych szkoleń z różnych ścieżek tematycznych. Nauczyciele podczas szkoleń, pod okiem wyspecjalizowanych edukatorów, poznają podstawy programowania oraz prace z robotami. Wszystko po to, by we wrześniu móc dzielić się tą wiedzą z uczniami. Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z dziewięciu ścieżek tematycznych. Każda szkoła otrzymała grant na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Uczniowie na zajęciach, nie tylko będą pogłębiać wiedzę z danego przedmiotu, ale również poprzez zabawę uczyć się będą podstaw programowania, poznawać świat nowych technologii oraz obsługiwać roboty – Lofi, mBoty, Ozoboty – w zależności od wybranej ścieżki. W zeszłorocznej edycji programu #SuperKoderami zostało przeszło 3000 uczniów. Liczymy, że w tym roku grono #Superkoderów również licznie się powiększy.

Program #SuperKoderzy adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. Więcej informacji (w tym także świetne pakiety scenariuszy na zajęcia) na stronie www.superkoderzy.pl.