Fundacja Think!

Rozwijamy kompetencje społeczne

fot. Fotolia.com

Rozpoczęliśmy realizację zajęć w projekcie "Efektywni, gdy aktywni!", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęło je 128 uczestników, którzy z własnej inicjatywy podjęli się wyzwania podnoszenia swoich umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Zajęcia odbywają się w 16-osobowych grupach w czterech szkołach na terenie Zamościa i w dwóch na terenie Chełma. Uczniowie nabędą wiedzę, która pozwoli im na sterowanie własną karierą i zapewni przewagę na rynku pracy.  W trakcie warsztatów poruszana jest m.in tematyka  dotycząca umiejętności niezbędnych do  bezkonfliktowego przebywania z innymi i konstruktywnego funkcjonowania w grupach, wyrażania respektu i doceniania innych osób,  zasad dobrej komunikacji się z nimi, a także otwartości  na przedstawianie pomysłów, idei  przez innych ludzi. Cykl szkolenia stacjonarnego obejmuje 96 godzin, a jego zwieńczeniem jest 3 dniowe szkolenie wyjazdowe.