Fundacja Think!

Warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich

fot. Fundacja Think!

Początek nowego roku szkolnego to czas powrotu do szkoleń z kompetencji społecznych realizowanych w ramach projektu Fundacji THINK! "Efektywni, gdy aktywni!". We wrześniu odbyły się trzy weekendowe zjazdy dla grup młodzieży z szkół średnich z Zamościa i Chełma w ośrodku Babie Lato nad jeziorem Białym w Okunince.

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach i indywidualnych konsultacjach. Młodzież szkoliła się i rozmawiała o potrzebach, rozwoju, komunikacji i budowaniu poczucia własnej wartości. Wieczorami i w czasie wolnym nie brakowało wspólnych spacerów, ogniska i muzykowania.

Bardzo istotną kwestią związaną z udziałem w projekcie jest nauka komunikacji, sztuki negocjacji, kierowania działaniami społecznymi, rozumienia potrzeb innych. – mówi Joanna Wichrowska, opiekun prowadzący proces wsparcia uczestnika projektu „Efektywni, gdy aktywni”. Dzięki projektowi młodzież uczy się samodzielności i umiejętności współpracy. Wiele działań wymaga pracy zespołowej, podejmowania trudnych decyzji i kompromisów. To niełatwe dla nich zadanie, ponieważ sytuacja, w której młodzież sama podejmuje decyzje, jest rzadkością – zarówno w szkole, jak i w domu to dorośli kierują ich życiem i wyznaczają im cele, dlatego tak ważnym elementem edukacji powinno być kształtowanie kompetencji odpowiedzialności i sprawczości, które będą przydatne w całym życiu zawodowym.

To, nad czym szczególnie pracowali trenerzy podczas warsztatów, to niska motywacja i samoocena młodych ludzi oraz nieumiejętność radzenia sobie ze zniechęceniem, które pojawia się w momencie powstawania się przeszkód. Aby pomóc im przełamać te bariery, przeprowadzono m.in. badanie profilu osobowości – tzw. test kolorów. Pozwala on określić mocne strony i cechy osobowości, które mogą stać się ważnymi atutami w przyszłej pracy zawodowej.

Trzydniowy pobyt był okazją dla uczestników projektu, by lepiej się poznać, a program warsztatów i konsultacji przyczynił się do wymiany myśli, pomysłów i doświadczeń. Pozwolił twórczo spędzić czas z rówieśnikami, zawrzeć nowe znajomości i w bardziej świadomy sposób podejść do kwestii samorozwoju.

 

***

Projekt „Efektywni, gdy aktywni!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31

Celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziomu aktywności społecznej oraz podniesienie kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb  i wymogów rynku pracy. Realizacja założeń nastąpi poprzez kompleksowe działania kształtujące postawy prospołeczne wśród 384 osób młodych w wieku 15 - 29 lat (211 kobiet i 173 mężczyzn) z obszarów województw: lubelskiego i mazowieckiego.

Wartość projektu: 1 815 897,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 761 420,67 zł