Fundacja Think!

O przestrzeniach edukacji w Brukseli

fot. Fundacja Think!

W dniach 12-13 listopada br w Brukseli uczestniczyliśmy na zaproszenie Komisji Europejskiej w konferencji pt. “Supporting Key Competence Development: Learning Approaches and Environments in School Education”.

Fundacja Think! została zaproszona do organizacji stoiska oraz prezentacji poświęconych projektowi “Educational Spaces 21. Open up!” (Eduspaces21), realizowanemu w latach 2014-2016 wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (lider projektu), instytutem HIERO z Rostocka (Niemcy) i firmą RAU (Szwecja). Projekt ten zaliczany jest w programie Erasmus+ do grona najlepszych projektów edukacyjnych i w ub. roku otrzymał od Komisji Europejskiej tytuł „Success Story”.

Projekt poświęcony był przestrzeniom edukacyjnych w kilku wymiarach (fizycznym, wirtualnym i społecznym) oraz wpływie przestrzeni na proces uczenia się. Jego rezultatem było stworzenie serii przewodników dla szkół i zainspirowanie dyrektorów oraz nauczycieli do wprowadzania zmian w szkołach. Wszystkie materiały są dostępne na stronie www.eduspaces.eu (zakładka GUIDEBOOKS).

Warto również wspomnieć, że 1 grudnia Fundacja Think! jako lider konsorcjum rozpoczyna realizację projektu „Novigado”, który będzie w pewnym wymiarze kontynuacją projektu Eduspaces21.