Fundacja Think!

Jak WspółGrać w projektach!

fot. Fundacja Think!

W szkołach realizowanych jest coraz więcej projektów. Metoda pracy projektowej jest wpisana w podstawę programową praktycznie każdego przedmiotu i stanowi jedną z podstawowych, najbardziej aktywizujących metod pracy z uczniami. Doświadczenia pracy projektowej pozwalają rozwijać kompetencje i umiejętności potrzebne zarówno  osobie, która poszukuje swojego miejsca na rynku pracy, jak i tej, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, realizator Programu Rozwoju Przedsiębiorczości (www.rozwijamy.edu.pl) wraz z Inkubatorem Starter zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w warsztacie na temat wykorzystywania metod i narzędzi do pracy projektowej w realizacji przedsięwzięć uczniowskich. Warsztat odbędzie się w sobotę 21.03.2020 r. w godz. 10.00 -15.00. Udział jest bezpłatny.

Proponuję nauczycielom praktyczny warsztat, podczas którego przybliżę metodologię pracy projektowej oraz skuteczne i proste w użyciu narzędzia (schematy, tabele, zestawienia), dzięki którym zapewniona jest płynna komunikacja, współpraca, planowanie etapów projektowych jak również monitorowanie rezultatów projektu. Odwołam się do swoich doświadczeń, kiedy praca zespołowa okazywała się najbardziej skuteczna i satysfakcjonująca w trakcie osiągania zamierzonych celów - zachęca trener Wojciech Wereszko.

CELE WARSZTATÓW:

  • Przygotowanie narzędzi do pracy zespołowej z młodzieżą w oparciu o planowanie i organizowanie projektu.
  • Zapoznanie z różnymi modelami zarządzania projektem, tj. Prince2, Agile, Scrum, PMI, WaterFall, Extreem PM itp.
  • Przekazanie wiedzy w zakresie harmonogramowania etapów projektowych.
  • Dostarczenie nauczycielom praktycznych narzędzi służących do pracy z uczniami ukierunkowanej na rozwój umiejętności realizacji projektów.

Dlaczego warto uczestniczyć:

  • poznasz i przetrenujesz wykorzystanie otwartych narzędzi wspierających pracę projektową, np. Easy Redmine (wersja trial), BlueAnt, a głównie środowisko Google.
  • dowiesz się, jak skutecznie angażować młodzież w realizację projektów i rozwijać ich kompetencje w zakresie: komunikacji i współpracy zespołowej, planowania projektu np. przedsięwzięcia, własnych działań, opracowania planu realizacji projektu wraz z agendą niezbędnych do podjęcia działań, planowania kluczowych dla realizacji projektu zasobów.

TRENER:

Wojciech Wereszko - certyfikowany trener „FRIS – Style myślenia”, akredytowany konsultant metodologii „Facet5” i Super Skills of Great Conversation, certyfikowany trener „The Coaching Maps”. Posiada certyfikaty w zakresie zarządzania projektami Prince 2, zarządzania ryzykiem (Managament of Risk), zarządzania programami MSP oraz zmianą biznesową Change Managament APMG International. Były oficer JW GROM i Formoza. Absolwent WSO we Wrocławiu oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz pedagogicznych studiów podyplomowych. Obecnie koncentruje się na budowaniu efektywnych zespołów projektowych, zarządzaniu i ocenie ryzyka, budowaniu długofalowych strategii biznesowych. Wspiera kadrę zarządzającą w kierowaniu procesami produkcyjnymi. Pracuje z firmami z branży IT w tworzeniu spójnych koncepcyjnie i efektywnych zespołów programistycznych. Przenosi w środowisko biznesu standardy skuteczności i jakości wywodzące się ze świata sił specjalnych.

Termin: 21.03.2020 r - sobota, w godzinach 10.00 - 15.00

Miejsce szkolenia: ul. Lęborska 3b, Gdańsk, Inkubator Starter

Prosimy o zabranie komputerów lub tabletów.

Formularz rejestracji

Liczba miejsc ograniczona: 20 osób. Organizator zapewnia poczęstunek.