Fundacja Think!

Aktywne uczenie się w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych

fot. Fotolia

"Novigado” w języku esperanto oznacza innowację. Taką też nazwę przyjęliśmy dla projektu, realizowanego od grudnia 2019 roku, którego celem jest poszukiwanie nowych sposobów aktywnego uczenia się - wsparcie szkół i instytucji nimi zarządzającymi w zmianie procesu nauczania: od tradycyjnego podejścia, w którym nauczyciel jest w centrum edukacji do elastycznego środowiska uczenia się, w którym to uczeń jest najważniejszy. Zaczęliśmy od przyjrzenia się, w jaki sposób powinniśmy rozumieć dziś aktywne uczenie się.

Finansowany ze środków Erasmus+ projekt „NOVIGADO – Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych” koordynuje Fundacja Think! (lider), zaś naszymi partnerami są belgijski European Schoolnet, turecki YEGITEK (agencja tureckiego ministerstwa edukacji), francuska CANOPE (Agencja francuskiego ministerstwa edukacji) i dwie innowacyjne szkoły – francuska Lycee Pilote Innovant International oraz portugalska Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva.

Dzięki rozwojowi zasobów edukacyjnym w sieci, nowych narzędzi i rynków edukacyjnych oraz nowoczesnym technologiom możemy uczyć się (niemal) w każdym miejscu, o każdej porze. Dzięki zasobom internetowi możemy zdobywać wiedzę z dowolnego obszaru. Nie zawsze wykorzystujemy te możliwości, ale warunki po temu już są, a pandemia sprzyja poszukiwaniom i zmianie praktyk edukacyjnych. Edukacja szkolna stoi przed wyzwaniem zmiany podejścia do nauczania, tak, aby wyzwolić większą aktywność i kreatywność uczących się, a co ważniejsze, rozwijać także kompetencje kluczowe, niezbędne we współczesnych społeczeństwach. Stoi tym samym przed wyzwaniem przemodelowania nauczania szkolnego. I może dobry mamy moment do myślenia o takich zmianach - jak wykorzystać bieżący kryzys COVID-owy do takiej zmiany w systemie oświaty? Potrzebujemy innowacyjnego podejścia do nauczania, które wyzwalać będzie wśród uczniów w sposób naturalny i bez presji aktywność uczenia się.

W ramach projektu NOVIGADO realizowanych jest szereg działań:

  • Analiza wyników badań i praktyk edukacyjnych dotyczących współczesnych koncepcji aktywnego uczenia prowadzonych z wykorzystaniem elastycznych przestrzeni edukacyjnych i technologii edukacyjnych.
  • Przygotowanie modelowego programu szkoleń dla szkół w zakresie aktywnego uczenia się i modernizacji przestrzeni edukacyjnych.
  • Przygotowanie materiałów o charakterze poradniczym i instruktażowym do reorganizacji przestrzeni edukacyjnej szkoły (elastyczne środowisko edukacyjne – ang. flexible classroom).
  • Zorganizowanie i animowanie sieci nauczycieli i edukatorów zainteresowanych wdrażaniem koncepcji aktywnego uczenia się i innowacyjnego nauczania w elastycznym środowisku edukacyjnym.
  • Opracowanie rekomendacji dla władz oświatowych i instytucji edukacyjnych.

Projekt NOVIGADO realizowany jest (do 2022 r.) w języku angielskim, ale jego rezultaty (i opracowania) będą dostępne także w języku polskim. Na stronie https://fcl.eun.org/novigado-results sukcesywnie publikowane będą rezultaty projektu. Już można tam znaleźć opracowanie poświęcone współczesnemu rozumieniu aktywnego uczenia się (w języku angielskim oraz m.in. streszczenie w języku polskim), opinie przedstawicieli środowisk naukowych i oświatowych dotyczących aktywnego uczenia się we współczesnej szkole, jak również kilkadziesiąt notek dotyczących przeglądu światowej literatury w tym temacie. Na blogu Novigado przeprowadzane są webinary poświęcone wybranym zagadnieniom edukacyjnym związanym z tematem projektu (zobacz tutaj zapowiedzi i zrealizowane webinary)

Zapraszamy do śledzenia informacji o tym projekcie.

Więcej informacji: http://fcl.eun.org/novigado 

Projekt NOVIGADO współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej: