Fundacja Think!

INSPIR@CJE 2020

fot. Fundacja Think!

W dniach 26-27 września Fundacja THINK! współorganizowała w Warszawie ogólnopolską konferencję INSPIR@CJE 2020. Było to chyba jedyne duże wydarzenie edukacyjne w tym semestrze szkolnym, które zdecydowaliśmy się zorganizować w formule hybrydowej. 200 osób było obecnych na sali konferencyjnej, a kolejne 230 oglądało wystąpienia online. Oczywiście spotkanie odbywało się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa - na szczęście nikt nie zachorował na koronawirusa.

Wystąpienia konferencyjne można oglądać w kanale TerazEdukacja - zob. playlistę INSPIR@CJI 2020.

Podczas INSPIR@CJI 2020 prezentowaliśmy także projekt NOVIGADO. O aktywnym uczeniu się mówili Barbara Ostrowska ze Szkół Paderewski w Lublinie i Marcin Zaród z V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, członkowie społeczności Superbelfrzy RP i eksperci zaangażowani w projekt międzynarodowy koordynowany przez Fundację Think! „NOVIGADO - Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych”. Zapraszamy do obejrzenia tego wystąpienia:

Zainteresowanych tematem aktywnego uczenia się i projektem NOVIGADO zachęcamy do śledzenia rezultatów projektu na stronie https://fcl.eun.org/novigado-results. Już można tam znaleźć opracowanie poświęcone współczesnemu rozumieniu aktywnego uczenia się (w języku angielskim oraz m.in. streszczenie w języku polskim), opinie przedstawicieli środowisk naukowych i oświatowych dotyczących aktywnego uczenia się we współczesnej szkole, jak również kilkadziesiąt notek dotyczących przeglądu światowej literatury w tym temacie. Na blogu Novigado przeprowadzane są webinary poświęcone wybranym zagadnieniom edukacyjnym związanym z tematem projektu (zobacz tutaj zapowiedzi i zrealizowane webinary). Więcej informacji: http://fcl.eun.org/novigado 

Projekt NOVIGADO współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej:

***

Konferencja INSPIR@CJE 2020 odbyła się w formule hybrydowej w dniach 26-27 września w Warszawie i Internecie.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki zaangażowaniu Partnerów: