Fundacja Think!

Szkolenia dla młodych przedsiębiorców

fot. Fundacja Think!

Czas na podsumowanie naszych działań szkoleniowych dla młodych przedsiębiorców. Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest prowadzony z powodzeniem od trzech lat przez Fundację Think! i Citi Foundation we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. Jego celem jest tworzenie nowych firm i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Od 2017 r. do PRP zgłoszono ponad 450 pomysłów biznesowych, na różnym stopniu zaawansowania. Dzięki wsparciu Programu powstało dotąd 70 nowych firm.

Szansę na inkubację i zdobycie praktycznej wiedzy o prowadzeniu biznesu miały w tej edycji PRP kolejne młode osoby w wieku 18-35 lat, które właśnie wystartowały ze swoją firmą lub planują ją otworzyć w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Z myślą o nich zorganizowano sześć szkoleń w formule online, w których wzięło udział 129 uczestników. Tematyka warsztatów dotyczyła kluczowych obszarów pomocnych w rozwijaniu biznesu i uwzględniała zagadnienia związane z obecną sytuacją gospodarczą wywołaną przez COVID-19:

17.10.2020 - Skuteczny plan na biznes wobec kryzysu
24.10.2020 - Planowanie budżetu w warunkach niepewności
7.11.2020 - Komunikacja z klientem w zmienionej rzeczywistości
14.11.2020 - Sprzedaż w czasach pandemii
21.11.2020 - Digital marketing firmy
28.11.2020 - Zorganizuj się na nowo w zmianie

Zależało nam na stworzeniu przestrzeni, w której młode, przedsiębiorcze osoby spotkają się i zaczerpną wiedzę od doświadczonych trenerów, ludzi biznesu i mentorów - mówi Anna Bichta- Szeremetti, prezes Fundacji Think!. - Pomimo pandemii i niepewności związanej z prowadzeniem biznesu wielu młodych ludzi dołączyło do naszych warsztatów i zyskało wsparcie i inspirację, jak mierzyć się z obecnymi wyzwaniami.

Szkolenia połączone zostały z grupowymi konsultacjami z trenerami, podczas których uczestnicy mieli szansę bliżej się poznać i porozmawiać o konkretnych trudnościach, wyzwaniach i celach, które stoją przed nimi w najbliższym czasie.

W opiniach wyrażanych po szkoleniach i konsultacjach przez młodych przedsiębiorców najczęściej pojawiała się wysoka ocena merytoryki warsztatów i profesjonalizmu prowadzących. I chociaż wszystkim brakowało spotkań face to face, to w wirtualnym świecie także udało się uczestnikom nawiązać relacje i wzmocnić swoje kompetencje.

W czasach kryzysu, który nas dotyka, niezwykle ważne jest rozumienie wzajemnych powiązań i współzależności w biznesie - podsumowuje Małgorzata Polak, wiceprezes Fundacji Think!. Staraliśmy się przekazać uczestnikom Programu, by jeszcze mocniej stawiali na relacje, komunikację i otwartość, które pozwalają lepiej współpracować i tworzyć wartość dodaną nawet w małych firmach.