Fundacja Think!

Sześć polskich szkół w warsztacie pilotażowym NOVIGADO

fot. European Schoolnet

Jednym z najważniejszych etapów projektu „NOVIGADO – Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych” jest pilotaż programu rozwoju kompetencji pedagogicznych, który jest realizowany w 24 wybranych szkołach w Polsce, Portugalii, Francji i Turcji (kraje partnerskie projektu). Celem pilotażu jest przetestowanie wypracowanych rozwiązań poprawiających dydaktyczne wykorzystanie przestrzeni edukacyjnej w nauczaniu szkolnym. Przestrzeń ma istotne znaczenie w edukacji, chociaż nieczęsto pedagodzy mają tego świadomość. Za wybitnym włoskim pedagogiem Lorisem Malaguzzi, jednym z twórców metody Reggio (Reggio Emilia), można powtórzyć, że pełni ona rolę „trzeciego nauczyciela” w klasie.

29 czerwca br. odbyła się pierwsza część warsztatu (online) inaugurująca pilotaż program rozwoju kompetencji w zakresie aktywnego uczenia się i modernizacji przestrzeni edukacyjnych, w którym uczestniczyło 14 dyrektorów i nauczycieli z sześciu polskich szkół: Liceum Ogólnokształcące nr 2 z Sosnowca, Liceum Ogólnokształcące nr 1 z Rudy Śląskiej, Liceum ADE z Warszawy, Liceum Filomata z Gliwic, Liceum Ogólnokształcące nr 17 z Gdyni i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Żychlina. Warsztat poprowadzili nauczyciele Barbara Ostrowska i Marcin Zaród, eksperci projektu Novigado w Fundacji Think! oraz Marcin Polak, koordynator projektu Novigado. Równolegle na przełomie czerwca i lipca odbyły się też podobne spotkania w trzech krajach: Francji, Portugalii i Turcji.

Realizacja warsztatu zbiega się w czasie z zakończeniem prac nad zasobami dla szkół dotyczącymi wykorzystania przestrzeni edukacyjnych dla podniesienia efektywności nauczania i zwiększenia zaangażowania uczniów. Przewodnik dla nauczycieli i szkół będzie dostępny w kilku językach (także polskim) jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu. Dodatkowo przygotowano narzędzie online do tworzenia scenariuszy zajęć z wykorzystaniem przestrzeni edukacyjnych (Kreator scenariuszy – opis, instrukcja dostępne w jęz. angielskim (zob. webinar omawiający to narzędzie), ale można będzie przygotowywać treści także w języku polskim).

Pierwsze spotkanie poświęciliśmy przede wszystkim na bliższe poznanie nauczycieli, którzy będą realizować pilotaż w szkołach, i na rozmowę o tym, jaka jest wizja pedagogiczna szkoły, jak realizowana jest koncepcja aktywnego uczenia się, jaka jest i jak jest wykorzystywana przestrzeń szkolna w nauczaniu, jak w procesie nauki wykorzystane są nowe technologie. Pytaliśmy także o oczekiwania nauczycieli i pytania do samego projektu. Wykorzystaliśmy w tym celu interaktywną tablicę Jamboard, w której nauczyciele wpisywali swoje oczekiwania. Większość z nich mówiła o tym, że chcieliby poznać w tym projekcie „konkretne metody zwiększające zaangażowanie uczniów - możliwe do wykorzystania na różnych przedmiotach”, jak również dowiedzieć się, jak organizować przestrzeń klasy (lub części wspólne szkoły), aby wspierała ona uczenie (się).

Stopniowo zwiększa się wśród nauczycieli i dyrektorów szkół świadomość potrzeby zmiany przestrzeni, w której odbywa się uczenie w szkole. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, aby szkoły były coraz ładniejsze, jednak przede wszystkim musimy zwracać uwagę na takie działania tworzące lub modernizujące przestrzeń edukacyjną, które rzeczywiście będą wspierać nauczanie i uczenie się, a nie będą zaś jedynie architektoniczną formą czy wizerunkową wizytówką szkoły. – mówi Marcin Polak, koordynator projektu NOVIGADO. Poprzez opracowane narzędzia i działania wspieramy szkoły w przejściu od edukacji tradycyjnej, transmisyjnej, do aktywnego uczenia się. A środowisko edukacyjne pełni w tej zmianie bardzo istotną rolę. Wcale nie musimy projektować i budować szkoły od nowa, aby dokonać takiej przemiany – bardzo dużo możemy zdziałać w budynkach szkolnych już istniejących.

***

Finansowany ze środków Erasmus+ projekt NOVIGADO koordynuje Fundacja Think! (lider konsorcjum), zaś partnerami są belgijska organizacja European Schoolnet (zrzeszająca wszystkie ministerstwa edukacji w UE), turecki YEGITEK (agencja tureckiego ministerstwa edukacji ds. technologii), francuska CANOPE (agencja francuskiego ministerstwa edukacji ds. Publikacji edukacyjnych) i dwie innowacyjne szkoły – francuska Lycee Pilote Innovant International oraz portugalska Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva.

Projekt NOVIGADO realizowany jest do maja 2022. Na stronie https://fcl.eun.org/novigado-results sukcesywnie publikowane będą rezultaty projektu, w kilku językach, także po polsku. Już można tam znaleźć opracowanie poświęcone współczesnemu rozumieniu aktywnego uczenia się (w języku angielskim oraz m.in. streszczenie w języku polskim), opinie przedstawicieli środowisk naukowych i oświatowych dotyczących aktywnego uczenia się we współczesnej szkole, jak również kilkadziesiąt notek dotyczących przeglądu światowej literatury w tym temacie. Na blogu Novigado znajdziecie linki do webinarów poświęconych wybranym zagadnieniom edukacyjnym związanym z tematem projektu (zobacz tutaj zapowiedzi i zrealizowane webinary).

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie NOVIGADO i korzystania z opracowań i materiałów dla szkół i nauczycieli.

Więcej informacji: http://fcl.eun.org/novigado