Fundacja Think!

Młodzi e-liderzy

Zachwyt, euforia, wypieki na twarzy i smutek, że to ostatni dzień zajęć – tak rodzice opisali emocje swoich dzieci, uczestniczących w projekcie „Młody e-lider”. Jego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat. W 2021 r. w szkoleniach z kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych wzięło udział ponad 1800 uczniów szkół z zachodniopomorskiego i sąsiednich województw.

W ramach modułów „Z ekonomią przez świat” i „Kompetencje cyfrowe” przyszli liderzy, pełni energii i zapału, uczyli się programowania z zastosowaniem aplikacji tabletowych, platform internetowych i robotów edukacyjnych. Poznali też technologie, które można wykorzystać do samodzielnej nauki uzupełniając wiedzę szkolną, np. aplikacje do nauki języków, ćwiczenia umysłu i pamięci. Treści z warsztatów doskonalili natomiast podczas gier i zabaw w ramach kursu e-learningowego. Elementem wszystkich zajęć były zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci i netykietą, by już od wczesnych lat kształtować świadome i krytyczne korzystanie z internetu.

Przyszli e-liderzy mieli też możliwość wcielić się w studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, którego laboratoria - medialne ze studiem nagrań oraz badań i analiz diagnostycznych wzbudziły najwięcej emocji. Zajęcia na uczelni koncentrowały się na tematach związanych z przedsiębiorczością, przy czym ich forma i treść była dopasowana do wieku uczestników. Młodsi i starsi nabywali umiejętności z zakresu zarządzania projektem, odkrywania swoich umiejętności, motywacji i zainteresowań, które zadecydują o wyborze dróg zawodowych, a także kształtowali kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca.

„Z przyjemnością zaobserwowaliśmy, że zarówno młodsze, jak i starsze dzieci, pomimo pandemii, mają bardzo dużo energii, pomysłów, chęci do zdobywania wiedzy, szczególnie jest ona przekazywana w sposób nieszablonowy, interaktywny. Jestem przekonana, że poprzez udział w warsztatach i piknikach przyszli e-liderzy zasmakowali radości tworzenia, samodzielnego myślenia, przekuwania pomysłu na działanie. To z pewnością zaprocentuje w przyszłości, zarówno w ich życiu osobistym, jak i przy wyborze ścieżki kariery” – powiedziała Małgorzata Polak, wiceprezes Fundacji Think!

Projekt Młody e-lider jest realizowany przez Uniwersytet Szczeciński od stycznia 2019 r. przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! Jego głównym założeniem jest rozwój kluczowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy, w gospodarce i społeczeństwie. Więcej informacji: https://mlodyelider.wzieu.pl/.

Konsorcjum projektu: