Fundacja Think!

Inspirująco o aktywnym uczeniu się w szkolnych przestrzeniach

Fundacja Think! wraz z Partnerami międzynarodowego projektu NOVIGADO z Belgii, Francji, Portugalii i Turcji serdecznie zaprasza w dniu 17.05.2022 na konferencję online ACTIVE LEARNING INSPIRATIONAL TALKS.

Głównym tematem konferencji - w szerokim i różnorodnym ujęciu - będzie wykorzystanie przestrzeni edukacyjnych szkoły do aktywnych metod uczenia się/nauczania. W szczególności będzie można poznać koncepcję elastycznych przestrzeni edukacyjnych, zapoznać się z materiałami i narzędziami dydaktycznymi wypracowanymi przez ekspertów konsorcjum (m.in. praktyczny poradnik "Przestrzeń w edukacji"), a także posłuchać praktycznych porad i rekomendacji dotyczących aktywnego uczenia się

Zapraszamy w godzinach 14.00-17.30 (czasu środkowoeuropejskiego) - będzie można posłuchać wielu ciekawych głosów, w tym m.in. jednego z najważniejszych europejskich edukatorów, profesora Stephena Heppela. Konferencja odbędzie się w formie online, więc wystarczy się zarejestrować (https://fcl.eun.org/novigado-conference), usiąść wygodnie z popołudniową kawą i posłuchać całej gamy zaproszonych ekspertów. Przydatna będzie komunikatywna znajomość języka angielskiego.

***

JOIN the NOVIGADO's final online conference Active Learning Inspirational Talks - May 17, from 2 to 5.30 PM CEST. Join to discuss theory, practice, challenges, opportunities and ideas related to active learning, transformation of learning environments and teachers’ professional development. More information and registration here - https://bit.ly/NovigadoFC

The event is organised by the Novigado partner consortium:

  • Think! Foundation (Think), Poland
  • European Schoolnet (EUN), Belgium
  • Réseau Canopé, France
  • Lycee Pilote Innovant International (LP2I), France
  • The Directorate General for Innovation and Educational Technologies (YEĞİTEK), Turkey
  • Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS), Portugal

***

Finansowany ze środków Erasmus+ projekt NOVIGADO koordynuje Fundacja Think! (lider konsorcjum), zaś partnerami są belgijska organizacja European Schoolnet (zrzeszająca wszystkie ministerstwa edukacji w UE), turecki YEGITEK (agencja tureckiego ministerstwa edukacji ds. technologii), francuska CANOPE (agencja francuskiego ministerstwa edukacji ds. Publikacji edukacyjnych) i dwie innowacyjne szkoły – francuska Lycee Pilote Innovant International oraz portugalska Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva.

Projekt NOVIGADO realizowany jest do maja 2022. Na stronie https://fcl.eun.org/novigado-results sukcesywnie publikowane będą rezultaty projektu, w kilku językach, także po polsku. Już można tam znaleźć opracowanie poświęcone współczesnemu rozumieniu aktywnego uczenia się (w języku angielskim oraz m.in. streszczenie w języku polskim), opinie przedstawicieli środowisk naukowych i oświatowych dotyczących aktywnego uczenia się we współczesnej szkole, jak również kilkadziesiąt notek dotyczących przeglądu światowej literatury w tym temacie. Na blogu Novigado znajdziecie linki do webinarów poświęconych wybranym zagadnieniom edukacyjnym związanym z tematem projektu (zobacz tutaj zapowiedzi i zrealizowane webinary).

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie NOVIGADO i korzystania z opracowań i materiałów dla szkół i nauczycieli.

Więcej informacji: http://fcl.eun.org/novigado