Fundacja Think!

Jakie aspiracje zawodowe mają młodzi?

fot. Fotolia

Jakie aspiracje zawodowe mają młodzi? Zbadaliśmy to! Fundacja Think! wraz z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga przeprowadziła w październiku 2022 r. badanie z udziałem ogólnopolskiej próby 1006 osób w wieku 18–30 lat, reprezentatywnej dla tego przedziału wieku.

Co motywuje młodych do pracy?

Nie dziwi, że praca jest dla młodych ważnym elementem życia. Ciekawe są natomiast szczegóły – chociażby to, co motywuje ich do pracy:

●    wysokie zarobki (41% wskazań), które stanowią zapewnienie bezpieczeństwa materialnego sobie i swoim najbliższym (40%);
●    pewność zatrudnienia i stabilność dochodów (49%);
●    swoboda w organizowaniu pracy i podejmowaniu decyzji (38%);
●    elastyczność czasu pracy (42%) oraz możliwość rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń (41%);
●    ciekawe zadania (42%);
●    w przyjaznej atmosfera i warunki oszczędzające stresu z powodu pracy (50%).

Na swoim? U kogoś? Co wolą młodzi?

Dzięki badaniu dowiedzieliśmy się też, że  54% młodych ludzi chciałoby w przyszłości prowadzić własny biznes, a 37% wskazywało wyłącznie ścieżki kariery zawierające jakąś formę pracy „na swoim”. 28% myśli jedynie o aktywności zawodowej  „dla kogoś” (np. jako pracownik etatowy, ekspert lub menedżer).

Niezależnie od planów na przyszłość młodzi ludzie potrzebują umiejętności poruszania się w otoczeniu organizacyjnym i społecznym oraz zarządzania samym sobą. Do osiągnięcia celów i aspiracji zawodowych najbardziej potrzebują umiejętności organizowania własnej pracy (40%) i przystosowywania się do zmian (38%), kreatywności i innowacyjności (34%), a także rozumienia potrzeb i odczuć innych ludzi (29,4%).

Wychodzimy naprzeciw młodym!    

Wyniki pokazują nam jeszcze inną ważną rzecz. Gotowość do rozpoczęcia pracy „na swoim” rośnie wraz z nabywaniem wiedzy i umiejętności zarówno dzięki aktywności za- wodowej, jak i edukacji. – zauważa Anna Bichta, prezeska naszej Fundacji. – A to nas cieszy, bo chociaż nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, to od lat wspieramy młodych – zapraszamy ich do udziału w warsztatach, webinarach, organizujemy konsultacje indywidualne, mentoring i spotkania networkingowe.

Zapoznaj się z całym raportem na stronie Rozwijamy.edu.pl

***
 
O autorze badania i raportu

dr Artur Domurat: Psycholog i ekonomista, adiunkt z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i badacz z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji w Akademii Leona Koźmińskiego. Do głównych dziedzin stanowiących obszar jego zainteresowań badawczych należą psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna oraz metodologia i wnioskowanie statystyczne.