Fundacja Think!

fot. Fundacja Think!

Drodzy Nauczyciele! Ruszyliśmy z naborem do #SuperKoderów na nowy rok szkolny. Mimo, że to kolejna edycja programu, jesteśmy bardzo zmotywowani, bo widzimy jak w obecnej sytuacji rośnie znaczenie umiejętności cyfrowych uczniów i jak ważne jest mądre korzystanie z technologii. Wiemy też, że jest to dla Was wymagający czas i mierzycie się z przeniesieniem lekcji ze szkolnej klasy do sieci. Doceniamy Waszą pracę!

fot. Fundacja Think!

W szkołach realizowanych jest coraz więcej projektów. Metoda pracy projektowej jest wpisana w podstawę programową praktycznie każdego przedmiotu i stanowi jedną z podstawowych, najbardziej aktywizujących metod pracy z uczniami. Doświadczenia pracy projektowej pozwalają rozwijać kompetencje i umiejętności potrzebne zarówno  osobie, która poszukuje swojego miejsca na rynku pracy, jak i tej, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej.

fot. Fundacja Think!

Fundacja Think! w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim realizuje od stycznia 2019 roku projekt “Młody e-lider”. Jego celem jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z dziedzin: cyfrowej, przedsiębiorczej i ekonomicznej. Chodzi o zainspirowanie beneficjentów projektu do większej inicjatywności, samodzielności i kreatywności.

W szkołach realizowanych jest coraz więcej projektów. Metoda projektu jest wpisana w podstawę programową praktycznie każdego przedmiotu i stanowi jedną z podstawowych, najbardziej aktywizujących metod pracy z uczniami. Aby realizować projekty z większym sukcesem i zyskać zaangażowanie uczniów, warto realizować je przy wykorzystaniu skutecznych metod i narzędzi. Zapraszamy na warsztat dla nauczycieli.