Fundacja Think!

Filmowa Mapa PrzemianW naszej codziennej, bardzo polskiej, skłonności do narzekania na wszystko i na wszystkich nadzwyczaj często zapominamy o tym, że jednak coś w kraju się zmienia poprawiając jakość życia. Przestały zatruwać powietrze i wodę zakłady przemysłowe, powstaje coraz więcej domów, dróg, ścieżek rowerowych, przedsiębiorstwa modernizują się, pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje. Stwórzmy filmową mapę tych przemian!

Filmowa Mapa PrzemianFundacja Think! zaprasza szkoły i uczniów do udziału w projekcie Fundusze dla Polski - Filmowa Mapa Przemian. Celem projektu jest kształtowanie świadomości europejskiej wśród młodzieży i pokazanie korzyści, jakie Polska odnosi z wykorzystywania Funduszy Europejskich. Do projektu zostaną zaproszone gimnazja oraz wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja Think! znalazła się w gronie instytucji i organizacji, które zostały laureatami konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich? ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Akcja społeczna Tydzień dla OszczędzaniaAkcja społeczna Tydzień dla Oszczędzania 2009, po raz trzeci z rzędu, zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym i edukacyjnym. Można tak stwierdzić nie tylko na podstawie osiągniętych wyników i jakości nadesłanych materiałów, ale również po zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli, którzy z dużym zainteresowaniem przyjęli zaproszenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy do organizacji działań poświęconych tematyce finansów osobistych. Wszystkie założone cele akcji zostały osiągnięte, niektóre z dużym zapasem, co potwierdza, że jest to obecnie jedna z najgłośniejszych i największych akcji edukacji finansowej w Polsce.