Fundacja Think!

fot. Fundacja Think!

W szkołach realizowanych jest coraz więcej projektów. Metoda pracy projektowej jest wpisana w podstawę programową praktycznie każdego przedmiotu i stanowi jedną z podstawowych, najbardziej aktywizujących metod pracy z uczniami. Doświadczenia pracy projektowej pozwalają rozwijać kompetencje i umiejętności potrzebne zarówno  osobie, która poszukuje swojego miejsca na rynku pracy, jak i tej, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej.

fot. Fundacja Think!

Fundacja Think! w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim realizuje od stycznia 2019 roku projekt “Młody e-lider”. Jego celem jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat z dziedzin: cyfrowej, przedsiębiorczej i ekonomicznej. Chodzi o zainspirowanie beneficjentów projektu do większej inicjatywności, samodzielności i kreatywności.

W szkołach realizowanych jest coraz więcej projektów. Metoda projektu jest wpisana w podstawę programową praktycznie każdego przedmiotu i stanowi jedną z podstawowych, najbardziej aktywizujących metod pracy z uczniami. Aby realizować projekty z większym sukcesem i zyskać zaangażowanie uczniów, warto realizować je przy wykorzystaniu skutecznych metod i narzędzi. Zapraszamy na warsztat dla nauczycieli.

fot. Fotolia.com

Święta to niezwykły, ale i wymagający czas. Szczególnie pod względem finansowym. Z najnowszego badania „Postawy Polaków wobec finansów” Fundacji Citi Handlowy i Fundacji THINK! wynika, że większość z nas nie mieści się w zaplanowanym, świątecznym budżecie. Jest zatem jeszcze czas, by nad tym się zastanowić. Dla 59% w Święta wpisany jest element dobroczynny, ale wciąż wydaje się to za mało, bo aż 37% nie podejmuje żadnych działań dobroczynnych, a tylko 8% angażuje się w wolontariat. Co ciekawe coraz popularniejszy staje się trend zero waste: prawie połowa stara się ograniczać marnowanie żywności! Jesteśmy, więc na dobrej drodze!