Fundacja Think!

fot. Fundacja Think!

Fundacja Think! zorganizowała w Poznaniu i Katowicach warsztaty pt. "Bądź SMART - rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych młodzieży. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadgimnazjalnych".

fot. Fotolia.com

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, realizator Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach akcji społecznej "Tydzień dla Oszczędzania", zaprasza na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości szkół ponadgimnazjalnych.

(C) Fundacja Think!

Wraz z powrotem uczniów do szkół i studentów na uczelnie Fundacja Think! wraz z Partnerami rozpoczęła kolejną edycję programu "Tydzień dla Oszczędzania". W tym roku poświęcimy więcej uwagi rozwojowi kompetencji przedsiębiorczych młodych osób w wieku 16-30 lat. Pierwsze wydarzenie już za nami.

fot. Beata Zawisła

Zakończyły się szkolenia nauczycieli szkół podstawowych w drugiej edycji #SuperKoderów. Obecnie prawie 2000 uczniów ze 135 szkół podstawowych rozpoczyna zajęcia przedmiotowe, na których wykorzystywać będą elementy programowania. Program Fundacji Orange, to twórcza i kreatywna nauka kodowania skierowana do dzieci z klas 4-6.