Fundacja Think!

Wczoraj w salach Narodowego Instytutu Audiowizualnego odbyła się konferencja podsumowująca projektu "Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!", który od jesieni 2014 r. realizujemy razem z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, niemieckim Instytutem HIE-RO z Rostocka i szwedzką firmą RAU ze Sztokholmu. Rozmawialiśmy o tym, jak zmieniać i otwierać szkolne przestrzenie edukacyjne, jak budować dobre środowisko uczenia się stymulujące rozwój uczniów i nauczycieli.

POLISH YOUR POLISH to nowy projekt Fundacji Think! realizowany we współpracy z Fundacją Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku i Radą Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jest on współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

Polscy nauczyciele są wśród czołówki najczęściej odwiedzających zasoby portalu edukacji konsumenckiej ConsumerClassroom.eu. W dniach 6-9 kwietnia w Paryżu odbyło się spotkanie koordynatorów portalu z krajów Unii Europejskiej, na którym podsumowano dotychczasowe działania i określono dalszy zakres prac mających na celu wzrost świadomości konsumenckiej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w krajach UE.

To nie jest żaden skrót myślowy, ale realny cel tego przedsięwzięcia. Wieki konkurs Edukacji Globalnej - Efekt Domina ma pokazać dzieciom, że warto jest pomagać innym. A nauczycielom pomóc w tym, by ich podopieczni stali się bardziej dorośli, bardziej odpowiedzialni, po prostu wrażliwi. Zapraszamy nauczycieli, by opowiedzieli swym uczniom o konkursie i razem z nimi zawalczyli o naprawdę cenne nagrody dla klasy i całej szkoły!