Fundacja Think!

fot. Fundacja Think!

Przestrzeń może odgrywać kluczową rolę w szkole w stymulowaniu nie tylko aktywnego uczenia się uczniów, ale także w promocji i upowszechnianiu innowacyjnych form pedagogiki wdrażanych w salach lekcyjnych i innych, wspólnych częściach szkoły. Przestrzeń (w rozumieniu fizycznym), pedagogika i technologia edukacyjna wpływają na siebie nawzajem i spójne zmiany w tych trzech obszarach mogą doprowadzić do transformacji szkoły.

fot. Fundacja Think!

Wpływ pandemii na kondycję finansową i zwyczaje Polaków - Fundacja Think! przedstawia raport z badania nt. zmian wywołanych przez bezprecedensowy światowy kryzys zdrowotny.

fot. European Schoolnet

Jednym z najważniejszych etapów projektu „NOVIGADO – Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych” jest pilotaż programu rozwoju kompetencji pedagogicznych, który jest realizowany w 24 wybranych szkołach w Polsce, Portugalii, Francji i Turcji (kraje partnerskie projektu). Celem pilotażu jest przetestowanie wypracowanych rozwiązań poprawiających dydaktyczne wykorzystanie przestrzeni edukacyjnej w nauczaniu szkolnym. Przestrzeń ma istotne znaczenie w edukacji, chociaż nieczęsto pedagodzy mają tego świadomość. Za wybitnym włoskim pedagogiem Lorisem Malaguzzi, jednym z twórców metody Reggio (Reggio Emilia), można powtórzyć, że pełni ona rolę „trzeciego nauczyciela” w klasie.

fot. Fundacja Orange

Można już szykować wnioski do kolejnej edycji programu #SuperKoderzy. Jesteśmy dumni, że Fundacja Think! po raz piąty wspiera realizację programu #SuperKoderzy jako operator i partner Fundacji Orange.