Fundacja Think!

Polscy nauczyciele są wśród czołówki najczęściej odwiedzających zasoby portalu edukacji konsumenckiej ConsumerClassroom.eu. W dniach 6-9 kwietnia w Paryżu odbyło się spotkanie koordynatorów portalu z krajów Unii Europejskiej, na którym podsumowano dotychczasowe działania i określono dalszy zakres prac mających na celu wzrost świadomości konsumenckiej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w krajach UE.

To nie jest żaden skrót myślowy, ale realny cel tego przedsięwzięcia. Wieki konkurs Edukacji Globalnej - Efekt Domina ma pokazać dzieciom, że warto jest pomagać innym. A nauczycielom pomóc w tym, by ich podopieczni stali się bardziej dorośli, bardziej odpowiedzialni, po prostu wrażliwi. Zapraszamy nauczycieli, by opowiedzieli swym uczniom o konkursie i razem z nimi zawalczyli o naprawdę cenne nagrody dla klasy i całej szkoły!

Lutowe INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2016 zgromadziły w Bibliotece Narodowej w Warszawie ponad 300 nauczycielek (oraz kilku Panów nauczycieli). Chyba nikt nie był zawiedziony, że poświęcił sobotę i niedzielę, aby spędzić dwa dni w gronie osób zafascynowanych edukacją. Było to wydarzenie o niesamowitej dynamice, którą nadawały zwłaszcza nauczycielki z grupy fejsbukowej Superbelfrzy Mini, dbające o najwyższy poziom merytoryczny tego unikalnego spotkania praktyków.

archiwum Kulczyk Foundation/fot.Tatiana Jachyra

Edukacja Globalna - Efekt Domina: innowacyjne scenariusze lekcji o współczesnym świecie trafią do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce. To pakiet materiałów, które zainteresują uczniów i skłonią do rozmów o współczesnym świecie. Zachęcamy do korzystania z nich w wersji papierowej lub pobrania ze strony www.edukacjaglobalna.com.