Fundacja Think!

(C) Edunews.pl - Inspiracje Wczesnoszkolne 2015Niemal 300 nauczycieli i edukatorów uczestniczyło w Warszawie w dwudniowym, niecodziennym spotkaniu praktyków edukacji wczesnoszkolnej: "Inspiracjach Wczesnoszkolnych 2015". Przez sobotę i niedzielę (28.02-1.03.2015) uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczeniami, pokazywali fragmenty lekcji (nagrane na wideo lub wmontowane w przygotowane prezentacje i prezitacje).

Fundacja Think razem z grupą Superbelfrzy RP przygotowała w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uwagi do projektu "Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020" (zwanych dalej Wytycznymi). Po analizie treści projektu Wytycznych uważamy, że w proponowanym kształcie dokument ten nie powinien być przyjęty.

Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli wczesnoszkolnychEdukacja małych dzieci w klasach I-III jest kluczowa dla ich dalszego rozwoju. Zasadnym wydaje się zatem inwestowanie i podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli wczesnoszkolnych, którzy wprowadzają małych uczniów w świat edukacji, jak również inspirowanie, wymiana pomysłów i doświadczeń, pokazywanie dobrych praktyk. Zapraszamy na pierwszą konferencję praktyków edukacji wczesnoszkolnej: "Szkoła pierwsza klasa! - Inspiracje wczesnoszkolne".

Zakończyliśmy projekt z zakresu edukacji kulturalnej pt. "Zabierz malucha, niech chóru posłucha". W sumie w obu koncertach chóru Allegrezza del Canto w Galerii Porczyńskich w Warszawie wzięło udział ok. 600 osób - w większości byli to rodzice ze swoimi dziećmi, które aktywnie uczestniczyły w wydarzeniach. Podsumowaniem z tych niecodziennych koncertów są dwa filmy, które przygotowaliśmy z myślą o odbiorcach naszych działań.