Fundacja Think!

Przebudowa samej szkoły tylko po to, żeby wyglądała ładniej i nowocześniej, nie powinna być celem samym w sobie. Powinniśmy raczej myśleć o transformacji całej szkoły, nie tylko jej przestrzeni fizycznej wewnątrz i na zewnątrz szkolnych murów, ale i różnych podejść do nauczania, nowoczesnych metod pracy, budowania relacji w szkole i poza szkołą (np. współpracy ze społecznością lokalną), organizacji procesu nauczania z wykorzystaniem różnych narzędzi, także technologicznych.

Pierwszy koncert chóru Allegrezza del Canto w ramach projektu "Zabierz malucha, niech chóru posłucha" już za nami. 23 listopada w Galerii Porczyńskich rodziny z dziećmi miały okazję posłuchać pieśni od średniowiecza po czasy współczesne w pięknym otoczeniu dzieł z kolekcji malarstwa europejskiego.

"Zabierz malucha, niech chóru posłucha" to skierowana do rodzin z dziećmi propozycja koncertu chóru Allegrezza del Canto połączonego z formą zabawy oraz edukacją muzyczną i varsavianistyczną. Repertuar koncertu będzie stanowić muzyka wokalna od średniowiecza do współczesności. Dyrygent Szymon Wyrzykowski opowie o słuchanych utworach oraz ich związkach z Warszawą. Pozwoli to lepiej zrozumieć wykonywaną muzykę chóralną zarówno rodzicom, jak i ich dzieciom. Przekaz muzyczny wzbogacony zostanie przez multimedialną prezentację obrazów Warszawy przez wieki.

fot. sxc.huKażdy uczący się człowiek potrzebuje informacji dotyczących tego, czego ma się nauczyć oraz jak jego uczenie przebiega ? co zrobił dobrze, co i jak ma poprawić oraz jak ma się dalej uczyć. Szkolne stopnie takiej informacji nie dają, przez co nie służą dalszemu uczeniu się. Świadczą o tym liczne badania zarówno polskie, jak i zagraniczne.