Fundacja Think!

Konkurs blogowy TDO 2013W ramach akcji Tydzień dla Oszczędzania 2013 zapraszamy uczniów i studentów do udziału w konkursie na multimedialnego blog o finansach osobistych. Chodzi o wykorzystanie możliwości nowoczesnych narzędzi, jakim są serwisy Web 2.0 do promowania wiedzy z zakresu oszczędzania, inwestowania i mądrego korzystania z dostępnych na rynku produktów finansowych.

fot. fotolia.comOd najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci, że otaczające je technologie nie służą tylko do gier i zabaw, ale także wspierają uczenie się i rozwój. O tym właśnie jest nowy e-book z serii Think! - Technologie są dla dzieci. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego autorem jest Jolanta Okuniewska. Jest to pierwsze na rynku polskim opracowanie poświęcone rozwojowi kompetencji cyfrowych i społecznych uczniów klas I-III, przygotowany z myślą o nauczycielach wczesnoszkolnych.

Akcja społeczna Tydzień dla OszczędzaniaWspólnie z Fundacją Kronenberga już po raz siódmy organizujemy akcję społeczną Tydzień dla Oszczędzania. W 2013 roku będzie ona znacznie szerzej zakrojona niż dotychczasowe działania, przede wszystkim ze względu na rozszerzenie działań o grupę studentów oraz szkolenia bezpośrednie na tematy związane z gospodarowaniem własnymi środkami.

fot. fotolia.comDebata na temat polskiej edukacji budzi wielkie emocje wśród ekspertów, nauczycieli, rodziców, polityków. Spoglądając wstecz na historię reform, niejedna osoba zadaje sobie pytanie, czy przypadkiem nie kręcimy się w koło, nie znając celu, do którego zmierzamy.