Fundacja Think!

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest częścią ogólnopolskiej akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania zapoczątkowanej w 2007 przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Think!. Program realizuje działania edukacyjne mające na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród młodych ludzi w wieku 16-30 lat.

Dzieci wyjeżdżające z Polski z rodzicami często tracą kontakt z żywym językiem polskim. Odległości, nowe środowisko, nowe wyzwania nie zawsze sprzyjają kultywowaniu znajomości języka ojczystego. Z czasem umiejętności komunikacyjne stają się coraz słabsze - co prowadzi do zerwania więzi z krajem. "Polish Your Polish" to projekt Fundacji Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku i warszawskiej Fundacji Think!, prowadzony wspólnie z Radą Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (PAN) i współfinansowany przez Kancelarię Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

Wokół nas działa coraz więcej urządzeń elektronicznych, tak w domu, jak i w pracy, szkole czy przestrzeni publicznej. Wiele z nich jest połączonych w sieci i często zarządza się nimi poprzez sieć. Aby ich używać lub nimi kierować, trzeba je odpowiednio programować. Tych urządzeń cały czas przybywa - technologie mają coraz większe znaczenie we współczesnym świecie - z roku na rok świat technologii będzie w coraz większym stopniu oddziaływać na życie człowieka. Musimy zatem umieć komunikować się z tymi urządzeniami i sprawić, aby nam dobrze służyły. Dlatego wspólnie z Fundacją Orange i Akademią Młodego Hakera uruchomiliśmy program #SuperKoderzy, którego jesteśmy operatorem.

Uczenie się jest procesem, który może zachodzić w każdym miejscu i czasie, jeśli tylko będą zapewnione ku temu odpowiednie warunki. Przestrzeń w szerokim rozumieniu - fizyczna, technologiczna (wirtualna) czy społeczno-kulturalna, kształtuje i zmienia praktykę aktywności edukacyjnej. Przestrzenie, które angażują i dopasowują się do osób uczących się, napełniają ich energią i motywacją. W podobny sposób oddziałują na nauczycieli i innych uczestników społeczności szkolnej. Dobrze zaprojektowana przestrzeń dla uczenia się inspiruje kreatywne, produktywne i skuteczne uczenie się. Jednym z nowszych obszarów działalności Fundacji Think! jest badanie przestrzeni edukacji XXI wieku i przedstawianie analiz i rekomendacji, które mogą pomóc instytucjom edukacyjnym poprawiać warunki (środowisko) uczenia (się).

Dzięki nowoczesnym technologiom możemy mieć znacznie bliższy kontakt z obiektami kultury i kulturą - prawdopodobnie większość z nas nosi przy sobie telefon / smartfon z bardzo dobrym aparatem i funkcją nagrywania wideo, dzięki czemu możemy dokumentować wydarzenia i miejsca kultury. Stąd w 2013 roku rozpoczęliśmy program edukacji kulturalnej i medialnej, poprzez który chcemy włączać w życie kulturalne osoby uczące się, od szkoły podstawowej aż po studia. Na prowadzoną w tym obszarze działalność Fundacji Think! składają się różne projekty.

Oszczędzanie jest jedną z najbardziej wartościowych postaw społecznych. Przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego każdej osoby, rodziny, instytucji. Stąd w 2007 roku pojawił się pomysł, aby zorganizować w Polsce społeczny projekt edukacyjny poświęcony oszczędzaniu. Przez wiele lat w kolejnych edycjach koncentrowaliśmy się głównie na edukacji finansowej młodych ludzi, a od 2014 r. także na rozwijaniu przedsiębiorczych postaw młodzieży - zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów.

Bez nauczycieli potrafiących uczyć w sposób nowoczesny i rozumiejących potrzeby i preferencje współczesnych uczniów trudno mówić o dobrej edukacji. We współpracy z Grupą Superbelfrzy organizujemy szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności związane z technologiami edukacyjnymi.

Edukacja konsumencka w polskiej szkole jest fragmentaryczna i ograniczona w zasadzie do kilku (w najlepszym wypadku) zajęć. Z drugiej strony świadomość praw przysługujących konsumentom jest jeszcze dość niska. Warto podejmować zatem działania edukacyjne na etapie edukacji szkolnej, a ułatwić to może portal ConsumerClassroom.eu, który od 2 kwietnia 2013 r. funkcjonuje także w polskiej wersji językowej.