Fundacja Think!

Pandemia wpłynęła na wiele aspektów naszego życia, zwłaszcza związanych z finansami. Zmusiła do zmian w sposobie konsumpcji i stylu życia. Wystawiła na szwank nasze oszczędności i poczucie bezpieczeństwa. Jak na nowo zadbać o swój finansowy dobrostan?

NOVIGADO - aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznym środowisku edukacyjnym

Szkoły i nauczyciele znajdują się obecnie w szczególnym momencie, w którym ich historyczne, podstawowe funkcje – dostarczania wiedzy dzieciom i młodzieży oraz stymulowanie ich rozwoju umysłowego – nie są realizowane już wyłącznie w placówkach edukacyjnych, ale coraz częściej poza nimi. Dzięki rozwojowi rynków edukacyjnych oraz nowoczesnym technologiom możemy uczyć się (niemal) w każdym miejscu, o każdej porze, a dzięki internetowi zdobywamy wiedzę z dowolnego obszaru. Nie zawsze wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam technologia i sieć internetowa, ale warunki po temu już są. Edukacja szkolna stoi przed wyzwaniem zmiany podejścia do nauczania, tak, aby wyzwolić większą aktywność i kreatywność uczących się, a co ważniejsze, rozwijać także kompetencje kluczowe, niezbędne we współczesnych społeczeństwach.

Novigado w języku esperanto oznacza innowację. Celem projektu jest wsparcie szkół i instytucji nimi zarządzającymi w zmianie procesu nauczania: od tradycyjnego podejścia, w którym nauczyciel jest w centrum edukacji do elastycznego środowiska uczenia się, w którym to uczeń jest najważniejszy. Taka zmiana będzie możliwa, jeśli w procesie uczenia się uda się połączyć kilka elementów: aktywne uczenie się, innowacyjne metody nauczania, elastyczną przestrzeń, w której odbywa się nauka oraz technologie edukacyjne, które będą służyć uczniowi i nauczycielowi w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Projekt realizowany jest w języku angielskim, ale jego rezultaty (i opracowania) będą dostępne także w języku polskim.

Informacje:

strona internetowa: http://fcl.eun.org/novigado (w jęz. angielskim)

blog projektu: http://fcl.eun.org/novigado-blog (w jęz. angielskim)

ulotka informacyjna - marzec 2020

Cele projektu:

 • Analiza wyników badań i praktyk edukacyjnych dotyczących współczesnych koncepcji aktywnego uczenia prowadzonych z wykorzystaniem elastycznych przestrzeni edukacyjnych i technologii edukacyjnych.
 • Przygotowanie modelowego programu szkoleń dla szkół w zakresie aktywnego uczenia się i modernizacji przestrzeni edukacyjnych.
 • Przygotowanie materiałów o charakterze poradniczym i instruktażowym do reorganizacji przestrzeni edukacyjnej szkoły (elastyczne środowisko edukacyjne – ang. flexible classroom).
 • Zorganizowanie i animowanie sieci nauczycieli i edukatorów zainteresowanych wdrażaniem koncepcji aktywnego uczenia się i innowacyjnego nauczania w elastycznym środowisku edukacyjnym.
 • Opracowanie rekomendacji dla władz oświatowych i instytucji edukacyjnych.

Adresaci działań:

 • Nauczyciele
 • Dyrektorzy i osoby zarządzające szkołami
 • Władze oświatowe

Zasięg projektu:

Ogólnoeuropejski

Konsorcjum realizujące projekt:

 • Fundacja Think! – lider (Polska)
 • Ministerstwo Edukacji Turcji (YEGITEK)
 • EUN Partnership AISBL (Schoolnet, Belgia)
 • Lycee Pilote Innovant International (Francja)
 • Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (Portugalia)
 • Reseau Canope (Francja)

Zasoby projektu ważne dla polskich szkół:

ramy referencyjne aktywnego uczenia się (jęz. polski)

poradnik "Przestrzeń w edukacji" (jęz. polski)

kreator scenariuszy lekcji (Scenario Tool) (w języku angielskim)

 


Projekt NOVIGADO współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej:Projekt „Efektywni, gdy aktywni!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Projekt Młody e-lider (nr projektu POWR.03.01.00-00-T080/18-00) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości powstał z myślą o osobach młodych, które myślą o stworzeniu własnej firmy lub już pracują na własny rachunek, ale potrzebują poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia i rozwoju firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Program obejmuje również działania skierowane do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz prowadzenie badań i przygotowywanie raportów związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością i finansami.

Dzieci wyjeżdżające z Polski z rodzicami często tracą kontakt z żywym językiem polskim. Odległości, nowe środowisko, nowe wyzwania nie zawsze sprzyjają kultywowaniu znajomości języka ojczystego. Z czasem umiejętności komunikacyjne stają się coraz słabsze - co prowadzi do zerwania więzi z krajem. "Polish Your Polish" to projekt Fundacji Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku i warszawskiej Fundacji Think!, prowadzony wspólnie z Radą Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (PAN) i współfinansowany przez Kancelarię Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

Wokół nas działa coraz więcej urządzeń elektronicznych, tak w domu, jak i w pracy, szkole czy przestrzeni publicznej. Wiele z nich jest połączonych w sieci i często zarządza się nimi poprzez sieć. Aby ich używać lub nimi kierować, trzeba je odpowiednio programować. Tych urządzeń cały czas przybywa - technologie mają coraz większe znaczenie we współczesnym świecie - z roku na rok świat technologii będzie w coraz większym stopniu oddziaływać na życie człowieka. Musimy zatem umieć komunikować się z tymi urządzeniami i sprawić, aby nam dobrze służyły. Dlatego wspólnie z Fundacją Orange prowadzimy program #SuperKoderzy, którego jesteśmy operatorem.

Uczenie się jest procesem, który może zachodzić w każdym miejscu i czasie, jeśli tylko będą zapewnione ku temu odpowiednie warunki. Przestrzeń w szerokim rozumieniu - fizyczna, technologiczna (wirtualna) czy społeczno-kulturalna, kształtuje i zmienia praktykę aktywności edukacyjnej. Przestrzenie, które angażują i dopasowują się do osób uczących się, napełniają ich energią i motywacją. W podobny sposób oddziałują na nauczycieli i innych uczestników społeczności szkolnej. Dobrze zaprojektowana przestrzeń dla uczenia się inspiruje kreatywne, produktywne i skuteczne uczenie się. Jednym z nowszych obszarów działalności Fundacji Think! jest badanie przestrzeni edukacji XXI wieku i przedstawianie analiz i rekomendacji, które mogą pomóc instytucjom edukacyjnym poprawiać warunki (środowisko) uczenia (się).