Fundacja Think!

Kamera! Kultura!

Dzięki nowoczesnym technologiom możemy mieć znacznie bliższy kontakt z obiektami kultury i kulturą - prawdopodobnie większość z nas nosi przy sobie telefon / smartfon z bardzo dobrym aparatem i funkcją nagrywania wideo, dzięki czemu możemy dokumentować wydarzenia i miejsca kultury. Stąd w 2013 roku rozpoczęliśmy program edukacji kulturalnej i medialnej, poprzez który chcemy włączać w życie kulturalne osoby uczące się, od szkoły podstawowej aż po studia. Na prowadzoną w tym obszarze działalność Fundacji Think! składają się różne projekty.

Cel programu

  • Zwiększenie zainteresowania uczniów i osób dorosłych kulturą Europy, Polski i jej regionów, w tym poznawaniem lokalnych zabytków, muzeów, instytucji i osób świata kultury;
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów ­ i osób dorosłych, w tym w zakresie wyszukiwania informacji w internecie, korzystania z informacji i przetwarzania jej w wiedzę, przygotowania filmów i multimediów, aspektów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej;
  • Wspieranie uczenia się (także w kontekście całego życia) poprzez działanie i pracę metodą projektową.

Zasięg programu

  • Ogólnopolski.

Eksperci od edukacji od lat zwracają uwagę, że uczeń w szkole występuje zbyt często w roli biernego odbiorcy przekazu edukacyjnego, zdobywa wiedzę głównie poprzez słuchanie i ma niewielkie możliwości wpływania na proces zdobywania nowych kompetencji i informacji. Nauczyciele alarmują o niskim poziomie motywacji do nauki swoich uczniów. Wg Raportu rocznego społecznego programu "Szkoła bez przemocy?" (2011) odsetek uczniów, którzy nudzą się na lekcjach wyniósł w gimnazjach 51%, a w szkołach ponadgimnazjalnych już ponad 60%. Obszar edukacji kulturalnej wydaje się być polem do realizacji wielu projektów, które zwiększać będą aktywność i motywację młodych ludzi do działania. Choć dorastają w otoczeniu nowych mediów, młodzi najczęściej nie łączą pasji do nagrywania filmików z uczeniem się i zdobywaniem wiedzy, także dlatego, że szkoła rzadko pozwala im na takie działania. Badania pokazują, że choć 90% uczniów posiada w domu dostęp do internetu (Diagnoza Społeczna 2013), to wg World Internet Project: Poland 2010 aż 58% z nich w ciągu ostatniego roku nie zamieściło w sieci żadnej swojej pracy (grafiki, filmu, tekstu). Liczba młodych osób regularnie publikujących w sieci jest znikoma. Realizując ten program mamy nadzieję, że będą mogli wejść w rolę twórców, na przykład materiałów edukacyjnych o kulturze ich regionu, inspirowanych treściami programowymi, które poznają w szkole. W ten sposób staramy się łączyć rozwój kompetencji przedmiotowych z medialnymi i cyfrowymi oraz wrażliwością kulturalną.

Nasze inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej:

  • (Ro)zoom na kulturę - projekt współfinansowany ze środków Akademii Orange, 2014. Więcej na stronie: www.kamerakultura.pl
  • Skarby miasta - projekt współfinansowany ze środków M. St. Warszawy, 2014. Więcej na stronie: www.skarbymiasta.pl
  • Zabierz malucha, niech chóru posłucha - projekt współfinansowany ze środków M. St. Warszawy, 2014. Zobacz filmy z koncertów w kanale Kamera Edukacja na YouTube.

Rezultaty prac uczniów i osób dorosłych uczestniczących w naszych projektach z zakresu edukacji kulturalnej zamieszczać będziemy w kanale Kamera Edukacja na YouTube. Instytucje zainteresowane współpracą przy realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej, prosimy o kontakt: 22-642 22 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..