Fundacja Think!

Przestrzenie edukacji

Uczenie się jest procesem, który może zachodzić w każdym miejscu i czasie, jeśli tylko będą zapewnione ku temu odpowiednie warunki. Przestrzeń w szerokim rozumieniu - fizyczna, technologiczna (wirtualna) czy społeczno-kulturalna, kształtuje i zmienia praktykę aktywności edukacyjnej. Przestrzenie, które angażują i dopasowują się do osób uczących się, napełniają ich energią i motywacją. W podobny sposób oddziałują na nauczycieli i innych uczestników społeczności szkolnej. Dobrze zaprojektowana przestrzeń dla uczenia się inspiruje kreatywne, produktywne i skuteczne uczenie się. Jednym z nowszych obszarów działalności Fundacji Think! jest badanie przestrzeni edukacji XXI wieku i przedstawianie analiz i rekomendacji, które mogą pomóc instytucjom edukacyjnym poprawiać warunki (środowisko) uczenia (się).

PROJEKT ZAKOŃCZONY - DOSTĘPNE MATERIAŁY I PRODUKTY PONIŻEJ

Fundacja Think! wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowały do programu Erasmus+ wniosek o dofinansowanie projektu poświęconego przestrzeni edukacyjnej. Dwuletniprojekt, pod nazwą "Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkoły!", realizowany jest od września 2014 r. przez międzynarodowe konsorcjum, które oprócz fundacji Think! i CEO tworzą także Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) z Rostocka (Niemcy) oraz Rektorsakademien Utveckling AB (RAU) ze Sztokholmu (Szwecja). Doświadczenia i rezultaty prac w tym projekcie zostaną przekazane polskim szkołom zainteresowanym modernizacją swoich przestrzeni edukacji. Strona projektu: www.eduspaces.eu.

Cel programu

  • Wsparcie szkół i instytucji edukacyjnych w procesie transformacji praktyki edukacyjnej i projektowania nowoczesnego środowiska uczenia się;
  • Prezentacja doświadczeń polskich i zagranicznych w zakresie tworzenia nowoczesnych przestrzeni edukacji XXI wieku;
  • Popularyzacja metod i rozwiązań dotyczących projektowania przestrzeni edukacyjnej wśród polskich i europejskich instytucji edukacyjnych.

Zasięg programu

  • Ogólnoeuropejski, z dominującym komponentem polskim.

Przebudowa samej szkoły tylko po to, żeby wyglądała ładniej i nowocześniej, nie powinno być celem samym w sobie. Powinniśmy raczej myśleć o transformacji całej szkoły, nie tylko jej przestrzeni fizycznej wewnątrz i na zewnątrz szkolnych murów, ale i różnych podejść do nauczania, nowoczesnych metod pracy, budowania relacji w szkole i poza szkołą (np. współpracy ze społecznością lokalną), organizacji procesu nauczania z wykorzystaniem różnych narzędzi, także technologicznych.

Myślenie o nowoczesnej przestrzeni uczenia się powinno być w ogóle impulsem do myślenia o transformacji szkoły - od szkoły jako "instytucji uczącej" do szkoły jako "społeczności uczącej się", w której to, czego jesteśmy nauczani, przez kogo, kiedy, z kim i jak staje się płynne, wyłania się i rozwija z edukacyjnej potrzeby chwili i możliwości. W takim samym stopniu jak fizyczna przebudowa przestrzeni, w której uczymy się, powinniśmy także planować "przebudowę" sposobów uczenia się przez uczniów, dbając, aby były one bardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz do świata, dla którego edukujemy (się).

W takim ujęciu przestrzeń edukacji należy rozumieć szeroko i można ją ująć w trzech wymiarach: fizyczno-architektonicznym (przestrzeń fizyczna, wyposażenie, infrastruktura szkoły), wirtualno-technologicznym (kształcenie i uczenie się w sieci) oraz społeczno-kulturowym (społeczność szkolna, społeczność lokalna, więzi ze światem). Te trzy wymiary tworzą razem środowisko, które ma kluczowy wpływ na jakość uczenia się.

Poradniki dla szkół

W projekcie wypracowaliśmy praktyczne poradniki dla szkół, które mogą zainspirować dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów do wprowadzania sprzyjających uczeniu się zmian w szkolnej przestrzeni. Zachęcamy do lektury i zmieniania środowiska uczenia się. Wiele zebranych przez nas przykładów (w większości z polskich szkół!) wskazuje, że do zmian, które są dobre dla edukacji dzieci i młodzieży, niekoniecznie są potrzebne duże środki finansowe. Wszystkie poradniki można pobrać bezpłatnie (na poniżej podanych stronach proszę zjechać w dół strony i odnaleźć link do pobrania).

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie. Pierwsza część cyklu, w której opisujemy współczesne środowisko edukacyjne i jego wpływ na uczenie się w XXI wieku. W tej części zamieściliśmy też 10 opisów szkół, które zespół projektowy uznał za modelowe w różnych aspektach przestrzeni edukacyjnych.

Przestrzeń fizyczna i architektoniczna. Poradnik dla szkół – tom 1. Najczęściej przestrzeń edukacji szkolnej definiujemy poprzez przestrzeń budynku szkolnego. Ale czy na pewno dostrzegamy wszystkie aspekty tej przestrzeni, które mogą mieć wpływ na jakość uczenia się w szkolnej rzeczywistości.

Przestrzeń wirtualna i technologiczna. Poradnik dla szkół – tom 2. Rozwój nowoczesnych technologii istotnie wpłynął na poszerzenie przestrzeni edukacyjnej. Uczenie się może kwitnąć wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do internetu. Jak wykorzystać w szkole taką szansę?

Przestrzeń społeczna i kulturowa. Poradnik dla szkół – tom 3. Szkoła nie jest samotną wyspą - to także przestrzeń społeczna, w której zanurzony jest cały proces uczenia się młodego człowieka. Bogactwo tej przestrzeni może wpłynąć istotnie na wszechstronny rozwój uczniów.

Polecamy także galerię Eduspaces stworzoną w serwisie Flickr, do której dodajemy zdjęcia inspirujących przestrzeni edukacyjnych: https://www.flickr.com/photos/eduspaces/.

Strona programu prowadzona jest także w języku angielskim (wszystkie poradniki mają swoje odpowiedniki w tym języku): www.eduspaces.eu.

Elementy programu

  • Działania badawcze i analityczne;
  • Opracowanie praktycznych poradników dla szkół;
  • Działania pilotażowe;
  • Kurs e-learning
  • Działania informacyjne skierowane do polskich i europejskich instytucji edukacyjnych.

Instytucje zainteresowane współpracą przy realizacji programu dotyczącego przestrzeni edukacji w polskich szkołach prosimy o kontakt: 609 084 465, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..