Fundacja Think!

Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Rozwoju Przedsiębiorczości powstał z myślą o osobach młodych, które myślą o stworzeniu własnej firmy lub już pracują na własny rachunek, ale potrzebują poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia i rozwoju firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Program obejmuje również działania skierowane do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz prowadzenie badań i przygotowywanie raportów związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością i finansami.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program wspiera powstawanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności organizacji pozarządowej. Zajęcia - obejmujące takie zagadnienia jak biznesplan i strategia, budowanie przewagi konkurencyjnej, finanse, sprzedaż - są opracowywane i prowadzone przez praktyków biznesu.

W 5. edycji PRP uczestnicy mogą się zapisać na jedną z trzech ścieżek:

1. ROZWIŃ SIEBIE: dla studentów, absolwentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych w wieku do 30 lat, którzy rozważają pracę na własny rachunek. Najmłodsi uczestnicy ścieżki, uczniowie i studenci w wieku 15-20 lat, rozwijają kompetencje finansowe poprzez wirtualną grę symulacyjną Pierwszy Milion.

2. ROZWIŃ POMYSŁ: dla osób w wieku do 35 lat, które mają pomysł na własny biznes, ale jeszcze nie zarejestrowały firmy więc potrzebują praktycznej wiedzy i umiejętności by móc przejść od fazy idei do działania.

3. ROZWIŃ BIZNES: dla młodych przedsiębiorców prowadzących biznes nie dłużej niż 5 lat, w wieku do 35 lat. Ta ścieżka obejmuje dwie ważne diagnozy – Reiss Motivation Profile czyli badanie predyspozycji do bycia dobrym przedsiębiorcą oraz wykonanie profilu FRIS określającego indywidualny styl myślenia i działania.

BIZNESOWY KNOW-HOW

Portal www.rozwijamy.edu.pl jest platformą wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Daje dostęp do artykułów merytorycznych, poradników, wywiadów z praktykami biznesu oraz przygotowywanych w ramach programu raportów i wyników badań związanych z działalnością rynkową i finansami.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Program obejmuje webinary dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych, podczas których przedstawiane są narzędzia przydatne w metodyce nauczania, a także sposoby na angażowanie uczniów w działania związane z rozwojem postaw przedsiębiorczych.

BADANIA

Istotnym elementem Programu są badania i raporty szeroko upowszechniane w mediach, w tym m.in. prowadzone od kilku lat badanie “Postawy Polaków wobec finansów”. W 2021 roku powstał raport “Młodzi a przedsiębiorczość”, zawierający informacje o tym, jak młodzi ludzie rozumieją, postrzegają i oceniają oraz z jakimi cechami, kompetencjami i zasobami łączą przedsiębiorczość, a także odpowiedź na pytanie o wpływ pandemii na myślenie młodych o przedsiębiorczości.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! oraz Citi Foundation, we współpracy merytorycznej z Fundacją Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.