Fundacja Think!

Efektywni, gdy aktywni!

Projekt „Efektywni, gdy aktywni!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31

Celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziomu aktywności społecznej oraz podniesienie kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb  i wymogów rynku pracy. Realizacja założeń nastąpi poprzez kompleksowe działania kształtujące postawy prospołeczne wśród 384 osób młodych w wieku 15 - 29 lat (211 kobiet i 173 mężczyzn) z obszarów województw: lubelskiego i mazowieckiego.

Wartość projektu: 1 815 897,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 761 420,67 zł

Do udziału w projekcie „Efektywni, gdy aktywni!”  zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego lub lubelskiego. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach zwiększających kompetencje miękkie, a także w trzydniowym wyjeździe podczas którego dowiedzą się m.in. jak pracować w zespole, motywować innych, przekazywać informacje o faktach, przekonywać inne osoby. Ponadto będą mieli możliwość pomóc innym, wesprzeć lokalną społeczność w ramach kilkudziesięciu godzin wolontariatu.

Projekt jest doskonałą okazją dla młodych, wchodzących na rynek pracy ludzi, którzy chcieliby przygotować się do efektywnych działań u przyszłego pracodawcy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji (pobierz PDF).

 

Dokumenty projektu (PDF):

Regulamin rekrutacji

Indywidualny Plan Działania

Arkusz diagnostyczny badający potrzeby osób niepełnosprawnych

Ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem projektu

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Załącznik 1 - formularz rekrutacyjny

Załącznik 1a - zakres danych osobowych

Załącznik 1b - zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik 1c - oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Załącznik 2 - deklaracja uczestnictwa

Załącznik 3 - wzór umowy

Załącznik 4a - kwestionariusz samooceny I

Załącznik 4b - kwestionariusz samooceny II

Załącznik 5a - formularz oceny opiekuna I

Załącznik 5b - formularz oceny opiekuna II

Załącznik 6 - test psychometryczny

Załącznik 7 - ocena zbiorcza

Załącznik 8 - opis kompetencji