Fundacja Think!

Efektywni, gdy aktywni!

Projekt „Efektywni, gdy aktywni!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Projekt realizowany w ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31

Celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziomu aktywności społecznej oraz podniesienie kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektywy potrzeb  i wymogów rynku pracy. Realizacja założeń nastąpi poprzez kompleksowe działania kształtujące postawy prospołeczne wśród 384 osób młodych w wieku 15 - 29 lat (211 kobiet i 173 mężczyzn) z obszarów województw: lubelskiego i mazowieckiego.

Wartość projektu: 1 815 897,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 761 420,67 zł

Do udziału w projekcie „Efektywni, gdy aktywni!”  zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego lub lubelskiego. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w warsztatach zwiększających kompetencje miękkie, a także w trzydniowym wyjeździe podczas którego dowiedzą się m.in. jak pracować w zespole, motywować innych, przekazywać informacje o faktach, przekonywać inne osoby. Ponadto będą mieli możliwość pomóc innym, wesprzeć lokalną społeczność w ramach kilkudziesięciu godzin wolontariatu.

Projekt jest doskonałą okazją dla młodych, wchodzących na rynek pracy ludzi, którzy chcieliby przygotować się do efektywnych działań u przyszłego pracodawcy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji (pobierz PDF).

 

Dokumenty projektu (PDF):

Regulamin rekrutacji

Indywidualny Plan Działania

Arkusz diagnostyczny badający potrzeby osób niepełnosprawnych

Ankieta ewaluacyjna przed rozpoczęciem projektu

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (10.2019)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (11.2019)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (12.2019)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (01.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (02.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (03.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (06.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (07.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (09.-10.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (11.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (12.2020)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (01.2021)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (02.2021)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (03.2021)

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (04.2021)

Załącznik 1 - formularz rekrutacyjny

Załącznik 1a - zakres danych osobowych

Załącznik 1b - zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik 1c - oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Załącznik 2 - deklaracja uczestnictwa

Załącznik 3 - wzór umowy

Załącznik 4a - kwestionariusz samooceny I

Załącznik 4b - kwestionariusz samooceny II

Załącznik 5a - formularz oceny opiekuna I

Załącznik 5b - formularz oceny opiekuna II

Załącznik 6 - test psychometryczny

Załącznik 7 - ocena zbiorcza

Załącznik 8 - opis kompetencji