Fundacja Think!

NOVIGADO

NOVIGADO - aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznym środowisku edukacyjnym

Szkoły i nauczyciele znajdują się obecnie w szczególnym momencie, w którym ich historyczne, podstawowe funkcje – dostarczania wiedzy dzieciom i młodzieży oraz stymulowanie ich rozwoju umysłowego – nie są realizowane już wyłącznie w placówkach edukacyjnych, ale coraz częściej poza nimi. Dzięki rozwojowi rynków edukacyjnych oraz nowoczesnym technologiom możemy uczyć się (niemal) w każdym miejscu, o każdej porze, a dzięki internetowi zdobywamy wiedzę z dowolnego obszaru. Nie zawsze wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam technologia i sieć internetowa, ale warunki po temu już są. Edukacja szkolna stoi przed wyzwaniem zmiany podejścia do nauczania, tak, aby wyzwolić większą aktywność i kreatywność uczących się, a co ważniejsze, rozwijać także kompetencje kluczowe, niezbędne we współczesnych społeczeństwach.

Novigado w języku esperanto oznacza innowację. Celem projektu jest wsparcie szkół i instytucji nimi zarządzającymi w zmianie procesu nauczania: od tradycyjnego podejścia, w którym nauczyciel jest w centrum edukacji do elastycznego środowiska uczenia się, w którym to uczeń jest najważniejszy. Taka zmiana będzie możliwa, jeśli w procesie uczenia się uda się połączyć kilka elementów: aktywne uczenie się, innowacyjne metody nauczania, elastyczną przestrzeń, w której odbywa się nauka oraz technologie edukacyjne, które będą służyć uczniowi i nauczycielowi w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Projekt realizowany jest w języku angielskim, ale jego rezultaty (i opracowania) będą dostępne także w języku polskim.

Informacje:

strona internetowa: http://fcl.eun.org/novigado (w jęz. angielskim)

blog projektu: http://fcl.eun.org/novigado-blog (w jęz. angielskim)

ulotka informacyjna - marzec 2020

Cele projektu:

 • Analiza wyników badań i praktyk edukacyjnych dotyczących współczesnych koncepcji aktywnego uczenia prowadzonych z wykorzystaniem elastycznych przestrzeni edukacyjnych i technologii edukacyjnych.
 • Przygotowanie modelowego programu szkoleń dla szkół w zakresie aktywnego uczenia się i modernizacji przestrzeni edukacyjnych.
 • Przygotowanie materiałów o charakterze poradniczym i instruktażowym do reorganizacji przestrzeni edukacyjnej szkoły (elastyczne środowisko edukacyjne – ang. flexible classroom).
 • Zorganizowanie i animowanie sieci nauczycieli i edukatorów zainteresowanych wdrażaniem koncepcji aktywnego uczenia się i innowacyjnego nauczania w elastycznym środowisku edukacyjnym.
 • Opracowanie rekomendacji dla władz oświatowych i instytucji edukacyjnych.

Adresaci działań:

 • Nauczyciele
 • Dyrektorzy i osoby zarządzające szkołami
 • Władze oświatowe

Zasięg projektu:

Ogólnoeuropejski

Konsorcjum realizujące projekt:

 • Fundacja Think! – lider (Polska)
 • Ministerstwo Edukacji Turcji (YEGITEK)
 • EUN Partnership AISBL (Schoolnet, Belgia)
 • Lycee Pilote Innovant International (Francja)
 • Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (Portugalia)
 • Reseau Canope (Francja)

Zasoby projektu ważne dla polskich szkół:

ramy referencyjne aktywnego uczenia się (jęz. polski)

poradnik "Przestrzeń w edukacji" (jęz. polski)

kreator scenariuszy lekcji (Scenario Tool) (w języku angielskim)

 


Projekt NOVIGADO współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej: