Fundacja Think!

Tydzień dla Oszczędzania

Oszczędzanie jest jedną z najbardziej wartościowych postaw społecznych. Przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego każdej osoby, rodziny, instytucji. Stąd w 2007 roku pojawił się pomysł, aby zorganizować w Polsce społeczny projekt edukacyjny poświęcony oszczędzaniu. Przez wiele lat w kolejnych edycjach koncentrowaliśmy się głównie na edukacji finansowej młodych ludzi, a od 2014 r. także na rozwijaniu przedsiębiorczych postaw młodzieży - zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów.

PROJEKT PRZEKSZTAŁCONY W: PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. Na całym świecie dzień ten obfituje w liczne inicjatywy z zakresu edukacji finansowej. W 2007 roku, dzięki Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Polska ponownie (brała udział w okresie międzywojennym) dołączyła do grona państw, w których dzień ten jest doskonałą okazją do dyskusji na temat różnych aspektów oszczędzania oraz gospodarowania domowymi finansami.

Uważamy, że zdecydowanie bardziej skutecznie edukacja finansowa może być prowadzona w stosunku do osób, które już zarabiają swoje pieniądze, mają w miarę stałe dochody - wówczas jest pełna możliwość sprawdzenia i zastosowania najważniejszych zasad racjonalnego gospodarowania własnymi finansami. Taki też profil od X edycji projektu będzie miał "Tydzień dla Oszczędzania" - wspieramy przedsiębiorcze postawy i zachowania młodych ludzi oraz ich edukację finansową (stąd w nazwie pojawia się podtytuł: Program Rozwoju Przedsiębiorczości).

Organizatorem akcji „Tydzień dla Oszczędzania” przez dziewięć edycji programu była Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, a operatorem programu od samego początku projektu była Fundacja Think! z Warszawy, której zespół był pomysłodawcą akcji. Od X edycji projektu (2016) Fundacja Think! jest głównym organizatorem programu, zaś grant na realizację "Tygodnia dla Oszczędzania" przyznaje Citi Foundation.

Główne cele akcji

 • Wspieranie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i pracowniczych młodych ludzi - prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz uczniów i studentów w wieku 16-30 lat.
 • Monitorowanie poziomu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości w społeczeństwie polskim oraz wspieranie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych Polaków. Wpływanie na politykę państwa poprzez rekomendowanie zmian systemowych oraz działania edukacyjne, w szczególności zachęcające do długoterminowego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.
 • Współpraca z liderami opinii i instytucjami zaangażowanymi w edukację z zakresu przedsiębiorczości. Inicjowanie rozwiązań na rzecz pobudzania i wzmacniania przedsiębiorczych postaw oraz działań praktycznych prowadzących do działalności zarobkowej.

Adresaci działań

 • Osoby uczące się w wieku 16-26 (poprzez Internet i szkolenia bezpośrednie)
 • Młodzież szkolna (16-19 lat) (poprzez dedykowane działania do szkół)
 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych (19-26 lat)
 • Absolwenci szkół wyższych i młodzi dorośli w wieku 18-30 lat
 • Nauczyciele i nauczyciele akademiccy (poprzez dedykowane działania do szkół i uczelni)
 • Media (poprzez media relations i wspólne działania w ramach projektu)
 • Szeroka opinia publiczna (poprzez media, Internet oraz działania dedykowane)

Zasięg projektu

 • Ogólnopolski.

***

Najważniejsze komponenty Tygodnia dla Oszczędzania:

Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Najważniejsza część ogólnopolskiej akcji społecznej "Tydzień dla Oszczędzania" uruchomiona w 2017 roku. Program realizuje działania edukacyjne mające na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród młodych ludzi w wieku 16-30 lat. Adresowany jest do młodych ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem własnych kompetencji przedsiębiorczych i planują rozpoczęcie samodzielnej pracy zarobkowej w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności społecznej np. stowarzyszenia, fundacji. Część Programu skierowana jest do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych (np. podstawy przedsiębiorczości), tj. liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach zawodowych, szkołach policealnych i innych placówkach oświatowych. Więcej informacji w osobnym komponencie tutaj oraz na dedykowanej stronie Rozwijamy.edu.pl.

Postawy Polaków wobec finansów i przedsiębiorczości

Od 2008 r. Fundacja Kronenberga wspólnie z Fundacją Think! prowadzą pogłębione badania społeczeństwa polskiego w zakresie edukacji finansowej i nawyku oszczędzania: Postawy Polaków wobec finansów.

Kluczowy wniosek z 10 lat realizacji badań to rosnący odsetek Polaków oszczędzających, zarówno tych regularnie (z 7% do 16%), jak i oszczędzających sporadycznie (w pierwszej edycji: 34% badanych, w bieżącej jest to już 47%). Niepokoi brak długofalowych strategii w zarządzaniu odkładanymi pieniędzmi – duża popularność lokowania kapitału na nieoprocentowanych rachunkach czy trzymania w gotówce, znikome znaczenie emerytury jako celu finansowego.

W 2021 r. działania badawcze zostały poszerzone o komponent przedsiębiorczości.

Gra symulacyjna - rozwój kompetencji ekonomicznych

W ramach akcji TDO powstała w 2012 r. edukacyjna gra internetowa Pierwszy Milion. Polecamy ją jako świetne narzędzie do edukacji finansowej. Więcej informacji, jak można ją wykorzystać w szkole zamieszczamy tutaj. Gra została rozszerzona w latach 2018-2020 r. o nowe scenariusze.

***

Strona internetowa: www.tdo.edu.pl

Główny serwis programu Tydzień dla Oszczędzania, zmodernizowany w 2016 r., zawiera wiele materiałów z zakresu edukacji finansowej, które mogą służyć nauczycielom i wykładowcom do organizacji ciekawych, interaktywnych i multimedialnych zajęć poświęconych gospodarowaniu środkami finansowymi. Obecnie są one poszerzane o wątki dotyczące wspierania przedsiębiorczych postaw młodych ludzi. Są wśród nich:

 • filmy i prezentacje multimedialne,
 • lekcje online na tablicę interaktywną,
 • scenariusze zajęć,
 • konkursy,
 • materiały o charakterze poradniczym,
 • opracowania merytoryczne,
 • wyniki badań opinii publicznej pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania,
 • audycje radiowe.

W każdej edycji programu TDO ogłaszamy i realizujemy w okresie od września do grudnia kilka konkursów związanych z grą Pierwszy Milion, w których do wygrania są cenne nagrody. Zapraszamy do częstych odwiedzin strony www.tdo.edu.pl i udziału w konkursach!