Fundacja Think!

Tydzień dla Oszczędzania

Oszczędzanie jest jedną z najbardziej wartościowych postaw społecznych. Przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego każdej osoby, rodziny, instytucji. Stąd w 2007 roku pojawił się pomysł, aby zorganizować w Polsce społeczny projekt edukacyjny poświęcony oszczędzaniu. Przez wiele lat w kolejnych edycjach koncentrowaliśmy się głównie na edukacji finansowej młodych ludzi, a od 2014 r. także na rozwijaniu przedsiębiorczych postaw młodzieży - zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów.

31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. Na całym świecie dzień ten obfituje w liczne inicjatywy z zakresu edukacji finansowej. W 2007 roku, dzięki Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Polska ponownie (brała udział w okresie międzywojennym) dołączyła do grona państw, w których dzień ten jest doskonałą okazją do dyskusji na temat różnych aspektów oszczędzania oraz gospodarowania domowymi finansami.

Uważamy, że zdecydowanie bardziej skutecznie edukacja finansowa może być prowadzona w stosunku do osób, które już zarabiają swoje pieniądze, mają w miarę stałe dochody - wówczas jest pełna możliwość sprawdzenia i zastosowania najważniejszych zasad racjonalnego gospodarowania własnymi finansami. Taki też profil od X edycji projektu będzie miał "Tydzień dla Oszczędzania" - wspieramy przedsiębiorcze postawy i zachowania młodych ludzi oraz ich edukację finansową (stąd w nazwie pojawia się podtytuł: Program Rozwoju Przedsiębiorczości).

Organizatorem akcji „Tydzień dla Oszczędzania” przez dziewięć edycji programu była Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, a operatorem programu od samego początku projektu była Fundacja Think! z Warszawy, której zespół był pomysłodawcą akcji. Od X edycji projektu (2016) Fundacja Think! jest głównym organizatorem programu, zaś grant na realizację "Tygodnia dla Oszczędzania" przyznany został jej przez United Way Worldwide dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation.

Strona internetowa

www.tdo.edu.pl

Główny serwis programu Tydzień dla Oszczędzania, zmodernizowany w 2016 r., zawiera wiele materiałów z zakresu edukacji finansowej, które mogą służyć nauczycielom i wykładowcom do organizacji ciekawych, interaktywnych i multimedialnych zajęć poświęconych gospodarowaniu środkami finansowymi. Obecnie są one poszerzane o wątki dotyczące wspierania przedsiębiorczych postaw młodych ludzi. Są wśród nich:

 • filmy i prezentacje multimedialne,
 • lekcje online na tablicę interaktywną,
 • scenariusze zajęć,
 • konkursy,
 • materiały o charakterze poradniczym,
 • opracowania merytoryczne,
 • wyniki badań opinii publicznej pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania,
 • audycje radiowe.

W każdej edycji programu TDO ogłaszamy i realizujemy w okresie od września do grudnia kilka konkursów związanych z grą Pierwszy Milion, w których do wygrania są cenne nagrody. Zapraszamy do częstych odwiedzin strony www.tdo.edu.pl i udziału w konkursach!

Gra symulacyjna

W ramach akcji TDO powstała w 2012 r. edukacyjna gra internetowa Pierwszy Milion. Polecamy ją jako świetne narzędzie do edukacji finansowej. Więcej informacji, jak można ją wykorzystać w szkole zamieszczamy tutaj.

Główne cele akcji

 • Monitorowanie poziomu edukacji finansowej społeczeństwa polskiego oraz wspieranie rozwoju kompetencji finansowych Polaków. Wpływanie na politykę państwa poprzez rekomendowanie zmian systemowych oraz działania edukacyjne, w szczególności zachęcające do długoterminowego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.
 • Współpraca z liderami opinii i instytucjami zaangażowanymi w edukację z zakresu finansów osobistych i przedsiębiorczości. Budowa programów i rozwiązań na rzecz pobudzania i wzmacniania przedsiębiorczych postaw oraz działań praktycznych prowadzących do działalności zarobkowej.
 • Wspieranie postaw przedsiębiorczych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych. Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz uczniów i studentów w wieku 16-26 lat.

Adresaci działań

 • Osoby uczące się w wieku 16-26 (poprzez Internet i szkolenia bezpośrednie)
 • Młodzież szkolna (16-19 lat) (poprzez dedykowane działania do szkół)
 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych (19-26 lat)
 • Nauczyciele i nauczyciele akademiccy (poprzez dedykowane działania do szkół i uczelni)
 • Media (poprzez media relations i wspólne działania w ramach projektu)
 • Szeroka opinia publiczna (poprzez media, Internet oraz działania dedykowane)

Zasięg projektu

 • Ogólnopolski.

Elementy programu

Kluczowymi elementami akcji TDO w X edycji programu w 2016 r. są:

 • Szkolenia bezpośrednie adresowane do nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Debaty lokalne/regionalne oraz konferencje poświęcone edukacji finansowej społeczeństwa oraz wspieraniu przedsiębiorczych postaw,
 • Gra symulacyjna Pierwszy Milion oraz związane z nią konkursy adresowane do studentów,
 • Badania postaw Polaków wobec finansów osobistych,
 • Budowa Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacji Think!
 • Działania edukacyjne w szkołach i Internecie oraz
 • Narzędzia interaktywne kierowane do opinii publicznej za pośrednictwem internetu.