Fundacja Think!

Tydzień dla Oszczędzania

Oszczędzanie jest jedną z najbardziej wartościowych postaw społecznych. Przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego każdej osoby, rodziny, instytucji. Stąd w 2007 roku pojawił się pomysł, aby zorganizować w Polsce społeczny projekt edukacyjny poświęcony oszczędzaniu. Przez wiele lat w kolejnych edycjach koncentrowaliśmy się głównie na edukacji finansowej młodych ludzi, a od 2014 r. także na rozwijaniu przedsiębiorczych postaw młodzieży - zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów.

31 października społeczność międzynarodowa obchodzi Światowy Dzień Oszczędzania. Na całym świecie dzień ten obfituje w liczne inicjatywy z zakresu edukacji finansowej. W 2007 roku, dzięki Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Polska ponownie (brała udział w okresie międzywojennym) dołączyła do grona państw, w których dzień ten jest doskonałą okazją do dyskusji na temat różnych aspektów oszczędzania oraz gospodarowania domowymi finansami.

Uważamy, że zdecydowanie bardziej skutecznie edukacja finansowa może być prowadzona w stosunku do osób, które już zarabiają swoje pieniądze, mają w miarę stałe dochody - wówczas jest pełna możliwość sprawdzenia i zastosowania najważniejszych zasad racjonalnego gospodarowania własnymi finansami. Taki też profil od X edycji projektu będzie miał "Tydzień dla Oszczędzania" - wspieramy przedsiębiorcze postawy i zachowania młodych ludzi oraz ich edukację finansową (stąd w nazwie pojawia się podtytuł: Program Rozwoju Przedsiębiorczości).

Organizatorem akcji „Tydzień dla Oszczędzania” przez dziewięć edycji programu była Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, a operatorem programu od samego początku projektu była Fundacja Think! z Warszawy, której zespół był pomysłodawcą akcji. Od X edycji projektu (2016) Fundacja Think! jest głównym organizatorem programu, zaś grant na realizację "Tygodnia dla Oszczędzania" przyznany został jej przez United Way Worldwide dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation.

Główne cele akcji

 • Monitorowanie poziomu edukacji finansowej społeczeństwa polskiego oraz wspieranie rozwoju kompetencji finansowych Polaków. Wpływanie na politykę państwa poprzez rekomendowanie zmian systemowych oraz działania edukacyjne, w szczególności zachęcające do długoterminowego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi.
 • Współpraca z liderami opinii i instytucjami zaangażowanymi w edukację z zakresu finansów osobistych i przedsiębiorczości. Budowa programów i rozwiązań na rzecz pobudzania i wzmacniania przedsiębiorczych postaw oraz działań praktycznych prowadzących do działalności zarobkowej.
 • Wspieranie postaw przedsiębiorczych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych. Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz uczniów i studentów w wieku 16-26 lat.

Adresaci działań

 • Osoby uczące się w wieku 16-26 (poprzez Internet i szkolenia bezpośrednie)
 • Młodzież szkolna (16-19 lat) (poprzez dedykowane działania do szkół)
 • Studenci i absolwenci uczelni wyższych (19-26 lat)
 • Nauczyciele i nauczyciele akademiccy (poprzez dedykowane działania do szkół i uczelni)
 • Media (poprzez media relations i wspólne działania w ramach projektu)
 • Szeroka opinia publiczna (poprzez media, Internet oraz działania dedykowane)

Zasięg projektu

 • Ogólnopolski.

***

Najważniejsze komponenty Tygodnia dla Oszczędzania:

Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Najważniejsza część ogólnopolskiej akcji społecznej "Tydzień dla Oszczędzania" uruchomiona w 2017 roku. Program realizuje działania edukacyjne mające na celu rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród młodych ludzi w wieku 16-30 lat. Adresowany jest do młodych ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem własnych kompetencji przedsiębiorczych i planują rozpoczęcie samodzielnej pracy zarobkowej w formie działalności własnej, działalności gospodarczej lub działalności społecznej np. stowarzyszenia, fundacji. Część Programu skierowana jest do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych (np. podstawy przedsiębiorczości), tj. liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach zawodowych, szkołach policealnych i innych placówkach oświatowych. Więcej informacji w osobnym komponencie tutaj.

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Jeden z największych eventów poświęconych edukacji finansowej i edukacji przedsiębiorczości, organizowany od 2017 roku w marcu na PGE Narodowym w Warszawie. Jest to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z edukacji ekonomicznej (w tym szerzenia wiedzy z zakresu oszczędzania, bezpiecznych instrumentów finansowych, inwestowania, przedsiębiorczości i cyberbezpieczeństwa) wśród różnych grup społecznych.

Druga edycja Kongresu (15.03.2018), podobnie jak premierowa odsłona w 2017 r., organizowana jest przez cztery fundacje działające na rzecz sektora bankowego i kapitałowego w zakresie edukacji ekonomicznej. Wśród nich znajdują się Fundacja Think! (prowadząca akcję społeczną Tydzień dla Oszczędzania – Program Rozwoju Przedsiębiorczości), Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości (operator Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi. Więcej informacji o wydarzeniu: www.kef.edu.pl.

Postawy Polaków wobec finansów

Od 2008 r. Fundacja Kronenberga wspólnie z Fundacją Think! prowadzą pogłębione badania społeczeństwa polskiego w zakresie edukacji finansowej i nawyku oszczędzania: Postawy Polaków wobec finansów.

Kluczowy wniosek z 10 lat realizacji badań to rosnący odsetek Polaków oszczędzających, zarówno tych regularnie (z 7% do 16%), jak i oszczędzających sporadycznie (w pierwszej edycji: 34% badanych, w bieżącej jest to już 47%). Niepokoi brak długofalowych strategii w zarządzaniu odkładanymi pieniędzmi – duża popularność lokowania kapitału na nieoprocentowanych rachunkach czy trzymania w gotówce, znikome znaczenie emerytury jako celu finansowego.

Gra symulacyjna

W ramach akcji TDO powstała w 2012 r. edukacyjna gra internetowa Pierwszy Milion. Polecamy ją jako świetne narzędzie do edukacji finansowej. Więcej informacji, jak można ją wykorzystać w szkole zamieszczamy tutaj. Gra została rozszerzona w 2018 r. o nowe scenariusze.

Strona internetowa

www.tdo.edu.pl

Główny serwis programu Tydzień dla Oszczędzania, zmodernizowany w 2016 r., zawiera wiele materiałów z zakresu edukacji finansowej, które mogą służyć nauczycielom i wykładowcom do organizacji ciekawych, interaktywnych i multimedialnych zajęć poświęconych gospodarowaniu środkami finansowymi. Obecnie są one poszerzane o wątki dotyczące wspierania przedsiębiorczych postaw młodych ludzi. Są wśród nich:

 • filmy i prezentacje multimedialne,
 • lekcje online na tablicę interaktywną,
 • scenariusze zajęć,
 • konkursy,
 • materiały o charakterze poradniczym,
 • opracowania merytoryczne,
 • wyniki badań opinii publicznej pt. Postawy Polaków wobec oszczędzania,
 • audycje radiowe.

W każdej edycji programu TDO ogłaszamy i realizujemy w okresie od września do grudnia kilka konkursów związanych z grą Pierwszy Milion, w których do wygrania są cenne nagrody. Zapraszamy do częstych odwiedzin strony www.tdo.edu.pl i udziału w konkursach!