Fundacja Think!

Consumer Classroom

Edukacja konsumencka w polskiej szkole jest fragmentaryczna i ograniczona w zasadzie do kilku (w najlepszym wypadku) zajęć. Z drugiej strony świadomość praw przysługujących konsumentom jest jeszcze dość niska. Warto podejmować zatem działania edukacyjne na etapie edukacji szkolnej, a ułatwić to może portal ConsumerClassroom.eu, który od 2 kwietnia 2013 r. funkcjonuje także w polskiej wersji językowej.

ConsumerClassroom.eu jest serwisem społecznościowym adresowanym do nauczycieli z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w którym znajdziemy ciekawe i interaktywne wysokiej jakości zasoby służące edukacji konsumenckiej uczniów w wieku 12-18 lat. Ma ambicję stania się autorytetem w dziedzinie internetowej edukacji konsumenckiej, aby pomagać w zwiększaniu świadomości nastolatków, dostarczając wiedzy naszym przyszłym konsumentom na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim. Portal zastąpił z końcem lipca 2013 r. inny znany europejski serwis edukacji konsumenckiej Dolceta.eu. Część zasobów Dolceta.eu została dołączona do ConsumerClassroom.eu.

Strona internetowa

www.consumerclassroom.eu/pl/

Cele inicjatywy

 • Wzmocnienie umiejętności młodych konsumentów w poruszaniu się po rynku.
 • Pogłębienie świadomości na temat praw konsumenckich.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z praw i uprawnień.

Adresaci działań

 • Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wszystkie przedmioty).
 • Młodzież w wieku od 12 do 18 lat.
 • Konsumenci.

Co można znaleźć na stronie Consumer Classroom?

 • dostęp do kilkuset europejskich zasobów dotyczących szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej we wszystkich językach UE (18 zasobów polskich),
 • narzędzia do tworzenia własnych interaktywnych lekcji,
 • narzędzia nauczyciela do organizowania własnej wirtualnej klasy i dzielenia się materiałami ze swoimi uczniami,
 • narzędzia do tworzenia międzynarodowych projektów szkolnych,
 • forum, kanały komunikacji z nauczycielami z innych krajów,
 • konkursy.

Zasięg projektu

 • Ogólnoeuropejski

Atutem strony jest jakość materiałów edukacyjnych oraz narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie do tworzenia lekcji, fora czy czat na żywo. Są one przeznaczone dla młodych osób, ale mogą z nich korzystać wszystkie osoby chętne do współpracy. Konstrukcja strony ułatwia nauczycielom zapoznanie się z tematyką konsumencką, tworzenie lub wybieranie gotowych lekcji dla uczniów oraz współpracę online z innymi nauczycielami i klasami z całej Europy.

Korzystając z najnowszych technologii internetowych i serwisów społecznościowych, Consumer Classroom zapewnia gotowe do zastosowania pomoce dydaktyczne o szerokim zakresie tematów edukacji konsumenckiej - począwszy od zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji aż po rozumienie zagadnień finansowych.

Consumer Classroom zaprasza nauczycieli do dynamicznej społeczności internetowej skupiającej nauczycieli z całej Europy - i nie tylko. Służy pomocą w dzieleniu się wiedzą z uczniami, zachęca do prowadzenia międzyszkolnych projektów interdyscyplinarnych oraz oferuje możliwość stania się ekspertem internetowym w dziedzinie edukacji konsumenckiej.

Serwis jest otwarty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Aby korzystać z interaktywnych narzędzi należy zarejestrować się w serwisie: http://www.consumerclassroom.eu/pl/content/utwórz-konto

Koordynację działań informacyjnych i promocyjnych w Polsce oraz opiekę merytoryczną nad polską częścią ConsumerClassroom.eu sprawuje Fundacja Think!