Fundacja Think!

Mapa Przemian

Realizowany przez trzy lata we współpracy ze szkołami z całej Polski projekt Mapa Przemian pokazał, jak olbrzymi potencjał kreatywny i innowacyjny tkwi w młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, jeśli przedstawi się jej atrakcyjny pomysł do realizacji. Zadanie było proste: pokazać, w jaki sposób zmienia się moja społeczność lokalna dzięki Funduszom Europejskim. Realizacja przerosła oczekiwania organizatorów.

Mapa Przemian to trzy edycje projektu skierowanego do młodzieży, realizowanego przez Fundację Think! we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Poprzez jego realizację chcieliśmy zwrócić uwagę młodzieży i nauczycieli na zmieniającą się w szybkim tempie Polskę lokalną i regionalną. Łącznie w przygotowanych w ramach projektu materiałach zaprezentowano kilkaset przykładów udanych inwestycji zrealizowanych dzięki środkom europejskim, co dobrze obrazuje skalę zmian społeczno-infrastrukturalno-gospodarczych w całym kraju. Zdaniem uczestników wszystkich edycji projektu, był to jeden z najciekawszych projektów edukacji obywatelskiej, w jakim uczestniczyli.

Status projektu

Zakończony

Strona internetowa

www.mapaprzemian.pl

Główny serwis akcji Mapa Przemian zawiera kilkadziesiąt opracowań i narzędzi dydaktycznych, które mogą służyć nauczycielom i wykładowcom do organizacji ciekawych, interaktywnych i multimedialnych zajęć poświęconych tematyce rozwoju społeczności lokalnych i regionów oraz Funduszom Europejskim. Są wśród nich:

 • Pakiet lekcji multimedialnych na tablicę interaktywną (EuroFundusze ABC),
 • Scenariusze zajęć (15 lekcji na różne przedmioty),
 • Gra internetowa Podróże przez fundusze,
 • E-book Alfabet Funduszy Europejskich w wersji PDF i ePUB,
 • Aplikacje na urządzenia mobilne EuroFundusze ABC na systemy iOS i Android,
 • Filmy (kanał filmowy MapaPrzemian w YouTube),
 • Webquesty do prowadzenia ciekawych zadań w Internecie,
 • Scenariusz organizacji Dni Funduszy Europejskich w szkole.

Strona internetowa projektu jest atrakcyjnym dla nauczycieli i uczniów zasobem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych pogłębiających świadomość obywatelską i europejską młodzieży. Zachęcamy do korzystania z opracowanych materiałów. Więcej informacji w zakładce Dla Nauczyciela.

Cele akcji

 • Kształtowanie świadomości europejskiej młodych obywateli UE i pokazywanie korzyści, jakie Polska odnosi z członkostwa w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście wspierania spójności społecznej.
 • Wzmocnienie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych ? prezentacja znaczenia Funduszy dla przemian społeczno-gospodarczych i infrastrukturalnych w Polsce.
 • Dokumentowanie przemian gospodarczych, infrastrukturalnych, środowiskowych i społecznych w Polsce poprzez tworzenie interaktywnych uczniowskich materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
 • Aktywizacja i kształtowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży szkolnej poprzez pokazywanie pozytywnego wpływu Funduszy Europejskich na środowisko lokalne lub region.

Adresaci działań

 • Młodzież szkolna (13-19 lat) (poprzez dedykowane działania do szkół).
 • Nauczyciele (poprzez dedykowane działania do szkół).
 • Media edukacyjne (poprzez wspólne działania w ramach projektu).
 • Szeroka opinia publiczna (poprzez media, Internet oraz działania dedykowane).

Zasięg projektu

 • Ogólnopolski.

Elementy programu

Kluczowymi elementami projektu Mapa Przemian były:

 • Pakiet multimedialny EuroFundusze ABC do prowadzenia lekcji na tablicy interaktywnej.
 • Pakiet scenariuszy zajęć dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Ebook Alfabet Funduszy Europejskich w wersjach PDF, ePUB.
 • Aplikacje na urządzenia mobilne EuroFundusze ABC na systemy iOS i Android.
 • Organizacja zajęć szkolnych poświęconych Funduszom Europejskim.
 • Pakiet webquestów do prowadzenia zajęć o Funduszach Europejskich.
 • Konkursy blogowe (2011 i 2012), w których łącznie młodzież przygotowała 250 blogów o rozwoju społeczności lokalnych i regionów.
 • Konkurs filmowy (2010), w którym młodzież przygotowała 230 filmów o zmieniających się społecznościach lokalnych.
 • Dni Funduszy Europejskich w szkołach (2012).
 • Promocja Funduszy Europejskich w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebook.com.

Wszystkie trzy edycje projektu Mapa Przemian realizowane były przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Pomoc Techniczna).

***

Poprzednie edycje projektu

Trzy edycje projektu Mapa Przemian w latach 2010-2012

Efekty realizacji projektu Mapa Przemian w latach 2010-2012

Finał konkursu blogowego 2012